Genderově citlivé vzdělávání a LGBTQ+

Girls Labs: Motivační STEM programy pro středoškolačky

Cíl: Inspirovat dívky, aby uvažovaly o kariéře v oblasti přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) a odbourávat genderové stereotypy s touto oblastí spojené. Genderově senzitivní programy zpřístupní dívkám STEM obory prostřednictvím aktivit využívajících výukové termokamery a spojí je s inspirativními ženskými vzory z výzkumného centra NTC a společnosti Bosch.

Více ----->

Realizace: 1.9.2023 - 31. 8. 2025


LGBTIQ+ inkluzivní vzdělávání

Cíl: Vyvinout metody a postupy užitečné pro školení dnešních vyučujících, aby adekvátně reagovali na potřeby LGBTIQ + lidí a společenství. Mezi řešená témata projektu patří kromě sexuality a genderové identity také oblast emocionální citlivosti, vztahovosti či tělesnosti.

Více ----->

Realizace: únor 2022 - leden 2024Intersekcionální přístup ve vzdělávání  - učebnice

Cil: zvýšit citlivost vyučujících k různorodosti a vícenásobné diskriminaci a to skrze poznatky o současném stavu učebnic. Soustředíme se na překrývání a prezentaci následujících kategorií: gender, etnicita, věk, třída, sexuální orientace, zdravotní omezení.

Více ----->

Realizace: únor 2022 - únor 2025


Cíl: prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí.

Více ----->

Za genderovou rovností do Norska

Cil: studijní cesta do Norska pro pět českých expertek a expertů aktivních v oblasti genderové rovnosti a vzdělávání. Na studijní cestě je zastoupena jak státní správa, tak neziskový sektor.

Studijní cesta se zaměřovala na aktuální témata v oblasti rozvoje dětí v rámci předškolního vzdělávání. Daná oblast je v Norsku dlouhodobě podporována a aktivně rozvíjena.

Více ----->

Realizace: červen 2022


Fair play ve školách

Cíl: zvýšit genderovou citlivost vyučujících v MŠ i ZŠ a to skrze výměnu zkušeností v tématu genderově citlivé pedagogiky s partnerskými organizacemi z Norska a Estonska.

Realiazce: září 2019 - srpen 2022