Proto v tomto projektu cílíme především na poskytnutí osvěty a vzdělání v oblasti tzv. ženských témat, jako je menstruace, reprodukční práva, hygiena či prevence onemocnění. Přestože možná nedojde k hlubokému prohloubení vědomostí cílové skupiny, zásadní je otevření těchto témat a diskuze o nich, čímž v dané komunitě ukážeme, že se nejedná o tabu...