JAK POMÁHÁME

Nora aktuálně


Cílem projektu je podpořit znevýhodněné rodiny (především matky samoživitelky) z Brna a okolí a tím docílit větší stability jejich rodin. Zlepšíme postavení těchto rodičů na pracovním trhu a zabráníme sociálnímu vyloučení.

Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a
neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která...

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem další z ministerstev ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak stalo již třetím ministerstvem, po Ministerstvu dopravy a Ministerstvu spravedlnosti, které se v této věci obrátilo na bohaté zkušenosti organizace...

The project Fair Play at Schools focuses on gender sensitive education at schools in Norway, Estonia and the Czech Republic. The project partners KUN, EWAR and GIC NORA have previously worked with gender equality and comparative international projects and have come together for a European project now.