JAK POMÁHÁME

Nora aktuálně


Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem další z ministerstev ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak stalo již třetím ministerstvem, po Ministerstvu dopravy a Ministerstvu spravedlnosti, které se v této věci obrátilo na bohaté zkušenosti organizace...

The project Fair Play at Schools focuses on gender sensitive education at schools in Norway, Estonia and the Czech Republic. The project partners KUN, EWAR and GIC NORA have previously worked with gender equality and comparative international projects and have come together for a European project now.

Na základě poptávky odboru lidských zdrojů Ministerstva spravedlnosti provede expertní tým GIC Nora, o.p.s. genderový audit na místě: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2 v termínu od druhé poloviny září 2019.