Odborné zdroje a studie

Gender a ekologie

Gender a etnické a náboženské menšiny 

Genderová tématika pro neslyšící; Neslyšící ženy 

Maskulinita, mužství a muži

Menstruace

Zdroje od Nory:

Nestereotypní volba povolání

Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Sexuální výchova

Zdroje od Nory:

Sport, tělesná výchova a gender

Zdroje od Nory:

Ženy bez domova

Zdroje od Nory:


Tato e-knihovna vznikla v rámci projektu "Teaching Across Intersections". Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.