Odborné zdroje a studie

Gender a ekologie

Gender a etnické a náboženské menšiny 

Gender a zdraví

Genderová tématika pro neslyšící; Neslyšící ženy 

Genderový audit, firemní kultura

Maskulinita, mužství a muži

Menstruace

Zdroje od Nory:

Další zdroje

Intersekcionalita

Zdroje od Nory:

Další zdroje:

Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Sport, tělesná výchova a gender

Zdroje od Nory:

Další odborné zdroje v angličtině, bulharštině, italštině a rumunštině lze najít v knihovnách našich zahraničních partnerů.

Tato e-knihovna vznikla v rámci projektu "Teaching Across Intersections". Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.