Prosazujeme rovnost:


Na úrovni institucí 

- rovné odměňování, slaďování rodinného a profesního života

GENDEROVÝ AUDIT

ANALÝZA SPOKOJENOSTI


Na úrovni skupin

- vzděláváme mladou generaci žáků a žaček; zvyšujeme jejich toleranci k odlišnostem, posilujeme jejich víru v sebe sama a pomáháme jim najít cestu seberealizace.

WORKSHOPY PRO ZŠ


Na úrovni jednotlivců

- zlepšujeme ženám postavení na trhu práce a pomáháme jim se seberealizovat.

KALEIDOSKOP KOMPETENCÍ

WHAT WE DO

Nora and her activity

Analýza spokojenosti

Greater profit, bigger turnover!

Competence mapping

Career development


Free advice

We are happy to advise you :)


Gender audits

Motivovaní zaměstnanci, férové prostředí

Workshop for schools

Volba kariérní dráhy


Workshops for HR

Naše nástroje pro novodobou personalistiku


HOW WE HELP

Nora currently

Nástroj novodobé personalistiky pro šest společností z Jihomoravského a Zlínského kraje.

We have developed a method that will improve people's position on the labor market!

Nora and her history


I am a heroine from Henrik Ibsen's novel ('A Doll's House') from 1879 . In that time, the social status of the woman was clear, I was only a wife and mother. But I felt like I had the right to be independent, so I decided to upset conventions to find out who I wanted to be.

Now, in the 21st century, I have far more options as a woman, but there are still many barriers. There are also still challenges for men, so I do not forget to include them in my activities and projects.

 

20

COMPLETED PROJECTS

3

VOLUNTEER