OUR TEAM

Mgr. Lukáš Slavík

Sociolog - konzultant


lukas.slavik@gendernora.cz

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog

Externí analytik

Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Eva Čivrná

Genderová studia a

Sociální antropologie

Facilitátorka workshopůMgr. Dagmar Mega

Lektorka, konzultantka a koučka

Je absolventkou FF UP v Olomouci (filozofie- germanistika, pedagogické minimum pro výuku společenských věd ) . Po několikaletém působení v oblasti zahraničního obchodu, během rodičovské dovolené v r. 2007 založila rodinné vzdělávací a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti, které pak 8 let vedla. Nyní pracuje jako lektorka, konzultantka a koučka na volné noze.

Genderové problematice se věnuje od r. 2009 jak na místní úrovni, tak i zapojením do mezinárodních projektů pro odbourávání genderových stereotypů a rozvíjení managementu diverzity. Po celou tuto dobu také trvá i spolupráce s GIC Nora.

Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá:


- uspokojovat potřebu seberealizace

- naplňovat ideály a sdílet je

- posílit víru v sebe sama a mínění o sobě samém

Nora má otevřené dveře pro každého návštěvníka, návštěvnici, dobrovolníka, dobrovolnici.

Dojdi se podívat, pobavit, poradit, přiučit.

Nonprofit gender organisation

Nora

We are an organisation which provides assistance in areas related to promoting equality.

We meet, discuss, invent, plan and implement projects that deal with inequality based on:

gender

race

ethnicity

social class

sexual orientation

"We are a non-governmental, non-profit organisation based on the values of feminism."                                                                                                                                            - Nora