OUR TEAM

MgA. Bc. Eva Lukešová

Director

eva.lukesova@gendernora.cz


During her studies at the Faculty of Fine Arts of the BUT and the Faculty of Social Studies at MU she joined the non-governmental non-profit organization Nora, where she started her professional career. After two years as a PR manager, she became director of the organization (2019).
In 2017, her interest in fine art and gender issues was reflected in artistic research on gender disproportion at the Faculty of Fine Arts at the Brno University of Technology. She is also a founding member of the H.Art Humanist-Art Initiative, which has been active at this faculty since 2017.

Her works of art include the themes of corporeality, migration, virtuality and other areas of social anthropology and gender studies: https://afs.ffa.vutbr.cz/student/eva-lukesova/


Mgr. Dagmar Matulíková

Gender expert

dagmar.matulikova@gendernora.cz

Je absolventkou dvouoboru genderových studií a mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní je studentkou magisterského stupně genderových studií na Univerzitě Karlově v Praze. V GIC NORA se podílí na realizaci genderových auditů, je facilitátorkou workshopů a pod její agendu spadá také veřejná prezentace GIC NORA na sociálních sítích.

Mgr. et Mgr. Tamara Jačisko Nasri

Gender expert

tamara.jacisko@gendernora.cz

She holds a master's degree in Sociology and Religious Studies from Masaryk University. During her studies she focused on social disadvantage and prejudice especially in the context of cultural, racial or ethnic minorities as well as in the context of migration and integration in general. She has been working at GIC NORA since 2022 and is involved in the implementation of international and domestic projects primarily focused on education, intersectionality, social disadvantage and prevention of gender-based violence.


Mgr. Tomáš Paul

Sociologist


Je absolventem magisterského programu sociologie na Masarykově univerzitě. V GIC NORA spolupracoval na realizaci řady genderových auditů na brněnských univerzitách a pracovištích, u kterých zpracovával obsahovou kvalitativní analýzu a v neposlední řadě také statistickou analýzu dat. Souběžně pracuje na dokončení doktorátu ze sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociologist

External analytic


Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

We are an organisation which provides assistance in areas related to promoting equality.

We meet, discuss, invent, plan and implement projects that deal with inequality based on:

gender

race

ethnicity

social class

sexual orientation

"We are a non-governmental, non-profit organisation based on the values of feminism."                                                                                                                                            - Nora