OUR TEAM

Mgr. Lukáš Slavík

Sociolog - konzultant


lukas.slavik@gendernora.cz

PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog

Externí analytik

Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Mgr. Andrea Bělehradová

Genderová studia

Socioložka a členka správní rady Nora

Mgr. Lenka Hadarová

Sociální antropoložka

Eva Čivrná

Genderová studia a

Sociální antropologie

Facilitátorka workshopůVěříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá:


- uspokojovat potřebu seberealizace

- naplňovat ideály a sdílet je

- posílit víru v sebe sama a mínění o sobě samém

Nora má otevřené dveře pro každého návštěvníka, návštěvnici, dobrovolníka, dobrovolnici.

Dojdi se podívat, pobavit, poradit, přiučit.

Nonprofit gender organisation

Nora

We are an organisation which provides assistance in areas related to promoting equality.

We meet, discuss, invent, plan and implement projects that deal with inequality based on:

gender

race

ethnicity

social class

sexual orientation

"We are a non-governmental, non-profit organisation based on the values of feminism."                                                                                                                                            - Nora