OUR TEAM

MgA. Bc. Eva Lukešová

Director

eva.lukesova@gendernora.cz


During her studies at the Faculty of Fine Arts of the BUT and the Faculty of Social Studies at MU she joined the non-governmental non-profit organization Nora, where she started her professional career. After two years as a PR manager, she became director of the organization (2019).
In 2017, her interest in fine art and gender issues was reflected in artistic research on gender disproportion at the Faculty of Fine Arts at the Brno University of Technology. She is also a founding member of the H.Art Humanist-Art Initiative, which has been active at this faculty since 2017.

Her works of art include the themes of corporeality, migration, virtuality and other areas of social anthropology and gender studies: https://afs.ffa.vutbr.cz/student/eva-lukesova/


Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická

Senior expert


She has been involved in various types of projects run by GIC NORA (in the role of a trainer, gender expert or project director). Katerina served as a director of GIC NORA for eight years (2011-2018). Nowadays she acts as a senior expert in the organisation.

In the period 2016-2018 Katerina represented the Czech Women´s Lobby on the board of the European Women´s Lobby (EWL). She is still active in working structures of the EWL. Since 2016 Katerina has been a board member of the Czech Women´s Lobby, currently she is its vice president.
Katerina´s special interest is the topic of gender pay gap. She is involved in the activities of the project "22 % TO EQUALITY" focusing on the topic of equal pay between men and women and run by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic. In 2019 she also contributed as a national expert to the comparative study of the European Commission on equal pay.

Mgr. Lukáš Slavík

Sociolog - konzultant


lukas.slavik@gendernora.cz


Je absolventem magisterského programu v oboru sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S GIC NORA, o.p.s. spolupracuje od dubna 2014. V r. 2018 se podílel výrazně na projektové činnosti organizace, např. přispěl k realizaci genderových auditů, byl zapojen do aktivit projektu "Profesionalizace GIC NORA" či organizačně zajišťoval oslavy MDŽ. V neposlední řadě je hlavním autorem výzkumné zprávy "Gender a genderově sensitivní pedagogika optikou českých škol a vyučujících".
PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Sociolog

Externí analytik


Je odborným asistentem na Katedře sociálních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje zde obecnou sociologii, sociologii sportu a zároveň metody sociálního výzkumu. Mezi jeho odborné zájmy patří zejména studium rozdílů mezi tradičními a lifestylovými sporty a aktivity v oblasti sportu a rozvoje. Má zkušenost s realizací kvalitativního i kvantitativního výzkumu, ať už v organizacích (spolupráce na genderových auditech), mezi sportovními aktéry nebo formou evaluačního výzkumu sportovních akcí.

Eva Čivrná

Genderová studia a

Sociální antropologie

Facilitátorka workshopůMgr. Dagmar Mega

Lektorka, konzultantka a koučka

Je absolventkou FF UP v Olomouci (filozofie- germanistika, pedagogické minimum pro výuku společenských věd ) . Po několikaletém působení v oblasti zahraničního obchodu, během rodičovské dovolené v r. 2007 založila rodinné vzdělávací a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti, které pak 8 let vedla. Nyní pracuje jako lektorka, konzultantka a koučka na volné noze.

Genderové problematice se věnuje od r. 2009 jak na místní úrovni, tak i zapojením do mezinárodních projektů pro odbourávání genderových stereotypů a rozvíjení managementu diverzity. Po celou tuto dobu také trvá i spolupráce s GIC Nora.

Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá:


- uspokojovat potřebu seberealizace

- naplňovat ideály a sdílet je

- posílit víru v sebe sama a mínění o sobě samém

Nora má otevřené dveře pro každého návštěvníka, návštěvnici, dobrovolníka, dobrovolnici.

Dojdi se podívat, pobavit, poradit, přiučit.

Nonprofit gender organisation

Nora

We are an organisation which provides assistance in areas related to promoting equality.

We meet, discuss, invent, plan and implement projects that deal with inequality based on:

gender

race

ethnicity

social class

sexual orientation

"We are a non-governmental, non-profit organisation based on the values of feminism."                                                                                                                                            - Nora