NÁŠ TÝM

Seznamte se s opravdovými hrdinkami a hrdiny

MgA. Eva Lukešová

Ředitelka

Během studií na dvou vysokých školách nastoupila do nevládní neziskové organizace Nora, kde zahájila svou profesní dráhu. Z pozice PR managerky se po dvou letech vypracovala na pozici ředitelky organizace, kterou se stala v roce 2019.

V roce 2017 se její zájem o umění a genderovou problematiku promítl do uměleckého výzkumu, zabývajícího se otázkou genderové disproporce na Fakultu výtvarného umění na VUT v Brně. Je také zakladatelskou členkou humanisticko-umělecké iniciativy H.Art, která na této fakultě působí od roku 2017.




Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická


Zahájila svoji profesní kariéru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR coby referentka na Odboru politických vztahů s EU. Později působila ve funkci politické tajemnice 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Jana Winklera. Po celou dobu svého pracovního angažmá na MZV ČR se zabývala problematikou Evropské unie.

Mezinárodní vztahy vystudovala na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Je rovněž absolventkou magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde studovala ekonomii a anglický jazyk a literaturu.

Po odchodu ze státní administrativy působila v poradenských firmách a zabývala se řízením projektů. Od r. 2009 spolupracuje s Genderovým informačním centrem NORA, kterou jako ředitelka vedla v období 2011 - 2018.

Jako genderová expertka, případně auditorka, se podílí na realizaci projektů OP LZZ. Zajišťuje školení, konzultace a genderové expertízy.



Mgr. Andrea Bělehradová

Socioložka a členka správní rady Nora

Mgr. Lukáš Slavík

Sociolog - konzultant



Mgr. Lenka Hadarová

Sociální antropoložka

Eva Čivrná

Genderová studia a

Sociální antropologie

Facilitátorka workshopů


Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá posílit víru v sebe sama a uspokojovat potřebu seberealizace. 

Genderové informační centrum NORA o.p.s. již od roku 2004 usiluje o prosazení rovnosti žen a mužů v české společnosti. Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumentech našeho státu, ať se jedná např. o Listinu základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) či o Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Rovnosti de iure se tedy v České republice těšíme. K rovnosti de facto nám však zbývá ještě ujít cestu, která bude nepochybně spletitá a dlouhodobá, nicméně považujeme za smysluplné se jí vydat a ukázat jiným její směr.