Stáž s Norou

Genderové informační centrum Nora, o.p.s. nabízí stáž zaměřenou na získání dovedností a znalostí v jedné ze tří oblastí trhu práce:

1) Brand manažment (Správa sociálních sítí, psaní článků, tiskových zpráv.)
2) Financování z českých i zahraničních grantů (EU, Visegrád, MPSV, Norské fondy, Úřad vlády atd.) + psaní projektových žádostí (Zjistíš, jak získat finance pro realizaci svého nápadu.)
3) Obchodní strategie (Zjistíš, jak prodávat produkt.)

Průřezovým tématem všech tří oblastí je gender.

Minimální doba trvání jsou 2 měsíce.
Prácovní doba je flexibilní.


Získáš:

-Přehled o chodu neziskového sektoru a uplatnitelnosti v něm.
-Získáš doložitelnou praxi v oboru, která je často podmínkou projektových žádostí nebo genderového auditu.
-Možnost realizovat vlastní projekt, soutěž, workshop atd. pod odborným vedením.
V případě zájmu pošli životopis na:
Eva.lukesova@gendernora.cz