Stážistka Jana

10.09.2021

Co ti stáž přinesla?

  • Díky stáži jsem získala zkušenosti s prací v neziskové organizaci a práci v týmu. Bylo pro mě inspirující dozvídat se o možnostech toho, co všechno mohou neziskové organizace dělat, a jakým způsobem mohou pomáhat. Během stáže jsem měla možnost se potkat s aktivními a angažovanými lidmi, což mi mimo jiné rozšířilo obzory. Jako přínos vnímám i zkušenost s prací v kolektivu, díky čemuž jsem se zlepšila v týmové komunikaci.

Která zkušenost tě nejvíce obohatila a proč?

  • Jako velmi cennou zkušenost vnímám mé zapojení do Solidárního projektu ROMKA, kdy jsem mohla být součástí celého procesu. Díky tomu jsem se dozvěděla podrobnosti o tom, jak se podává grantová žádost, mohla jsem se podílet na vymýšlení jednotlivých aktivit a poté je i organizovat. Zároveň jsem se naučila, jak funguje celé řízení projektu, včetně administrativy. Zlepšila jsem se také v mých komunikačních dovednostech a to díky práci v týmu a také díky komunikaci s účastnicemi projektu a veřejností, která se do projektu zapojila.

Které genderové téma tě nejvíce zaujalo a proč?

  • Během stáže jsem měla možnost pracovat na projektu, který byl zaměřen na pomoc matkám samoživitelkám, což je téma o které jsem se začala zajímat hlouběji. Na tuto problematiku je třeba se dívat z různých úhlů pohledu, jelikož je velmi komplexní, a je také třeba zdůrazňovat jeho genderový rozměr. Myslím si že, je potřeba téma samoživitelství obecně vnášet do veřejného prostoru více a častěji, aby se stalo součástí širší společenské diskuze.

Proč bys doporučila absolvovat stáž s Norou?

  • Je to bezesporu zajímavá a obohacující zkušenost. Budete mít možnost podílet se na aktivitách neziskové organizace, je zde také prostor pro kreativitu, při vymýšlení projektů, zároveň budete pracovat ve skvělém týmu lidí, kteří jsou velmi aktivní a angažovaní v genderových tématech.