Naše témata

Vzděláváme se!

 • seminář "Gender a genderová identita"
 • školení "Genderově citlivý jazyk"
 • workshop "Advokační dovednosti v praxi"
 • seminář "Lobbujeme za kvóty"Mapujeme strategické dokumenty!

Připravujeme návrhy opatření v souvilosti se strategickými dokumenty ve vzdělávání.


Osvětlujeme témata

 • Maskulinita a chlapectví
 • Genderově citlivý jazyk
 • Genderově podmíněné násilí
 • Sexuální výchova
 • Chudoba a menstruace
 • Stereotypní volba povolání

Platforma Genderově citlivé vzdělávání

Sdružujeme aktérky a aktéry zabývající se genderově citlivým vzděláváním.

Členstvo zahrnuje 42 lidí a 10 organizací.

Připoj se i ty! Stačí napsat na: eva.lukesova@gendernora.cz

Vzděláváme ostatní!

 • 2x lokální školení v Ústeckém kraji

Příklady dobré praxe

Sbíráme příklady dobré praxe, které budou zpracovány do rozsáhlejšího bookletu.

Odkazy na relevantní zdroje.