Naše témata

Vzděláváme se!

 • seminář "Gender a genderová identita"
 • školení "Genderově citlivý jazyk"
 • workshop "Advokační dovednosti v praxi"
 • seminář "Lobbujeme za kvóty"
 • workshop "Jak nevypustit duši"
 • seminář "Lidská práve ve světle genderu"Mapujeme strategické dokumenty!

Připravujeme návrhy opatření v souvilosti se strategickými dokumenty ve vzdělávání.

Příklady dobré praxe


Sbíráme příklady dobré praxe, které budou zpracovány do rozsáhlejšího bookletu.

Osvětlujeme témata

 • Maskulinita a chlapectví
 • Genderově citlivý jazyk
 • Genderově podmíněné násilí
 • Sexuální výchova
 • Chudoba a menstruace
 • Stereotypní volba povolání

Platforma Genderově citlivé vzdělávání

Sdružujeme aktérky a aktéry zabývající se genderově citlivým vzděláváním.

Členstvo zahrnuje 46 lidí a 12 organizací.

Připoj se i ty! Stačí napsat na: eva.lukesova@gendernora.cz


.Vzděláváme ostatní!

 • 2x lokální školení v Ústeckém kraji
 • 15x lokální školení v Jihomoravském kraji
 • 1x lokální školení v Středočeském kraji
 • 1x lokální školení v Praze
 • 2x lokální školení v Zlínském kraji
 • 2x lokální školení v Polsku
Odborné zdroje zmíněné v infografikách.

Genderově citlivý jazyk

Maskulinita: úskalí a profity

Právní aspekty násilí a šikany na školách

Nestereotypní volba povolání

Genderově citlivé vzdělávání