Etnicita a migrace

Cílem projektu je detabuizovat témata menstruace, vyvracet mýty spojené s ženstvím a zdravotní prevencí.


Více zde ----->

Zviditelněme neviditelné

Projekt "Let's Make the Invisible Visible" cílí na práci s vícenásobně diskriminovanými ženami a dalšími ohroženými skupinami osob s cílem zlepšit jejich postavení a životní podmínky.

Více zde -----> 


Cílem projektu je přinést pozitivní změnu pro komunitu žen bez domova.

Více zde ---->Cílem projektu je motivovat mladé romské dívky v jejich budoucím uplatnění na trhu práce.


Více zde ---->