(Ne)diskriminace romského etnika

V rámci projektu vznikl dokumentární film talentované režisérky Zuzany Dubové "Černé labutě". Vypráví o životě tří romských žen, Dany, Klaudie a Milady.

"Málokdo je tak diskriminován na českém trhu práce jako romská žena. Zapojení romských žen do trhu práce je výrazně nižší i ve srovnání s romskými muži."

Romská žena bývá vnímána zejména jako (budoucí) pečovatelka a manželka a tedy jako nedostatečně motivovaná ke snaze o dosažení kvalitního vzdělání a ke vstupu na trh práce.

Díky dotazování se na role mužů a žen se nám podařilo odhalit touhu po změně. Ženy se chtějí více angažovat na pracovním trhu a mít více svobody v rozhodování.

Výzkum GIC NORA zkoumal názory respondentek na vzdělání a postavení na pracovním trhu, dále mapoval téma rodinných vztahů a každodennosti romských žen. V neposlední řadě se zabýval vnímáním rolí romských žen a mužů včetně možnosti jejich změny.

Právě různorodost rodinných uspořádání respondentek přispěla k odhalení proměny, která prochází i napříč romskou kulturou. Přestože jsou v romské komunitě vysoce ceněny tradiční hodnoty v podobě rodiny a mateřství, objevily se mezi respondentkami samoživitelky a také ženy, které děti mít nechtěly.

"Když se však podívám na vedle sebe sedící Simonku s její maminkou, které ještě před půl rokem neznaly nic jiného než život v azylovém domě, tak vím, že naše práce má smysl. Stejně jako ta Idy Kelarové."

Více informací na webu:

https://hledejmespolecnenovoucestu.cz

Více informací na webu:

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.