Zviditelněme neviditelné

Vícenásobná diskriminace

Proč to děláme?

S proběhlými migračními vlnami do EU, s vypuknutím války na Ukrajině, ale i se zranitelností žen, kterou nám ukázala Covid-19 krize, je jisté, že problém mnohonásobné diskriminace žen v EU zůstane jako součást politické agendy a je možné, že dokonce nabude na důležitosti.

Standartní nástroje vzdělávacího systému prozatím nepřinášejí předpokládané výsledky. Namísto toho v kombinaci se sociální službami udržují status quo v případě zranitelných skupin a jejich životních překážek. Pro tuto skupinu je třeba hledat inovativní cesty. A právě jejich objevení, pilotování a sepsání je hlavní náplní tohoto mezinárodního projektu.

Mezinárodní tým projektu "Let's Make the Invisible Visible" na projektovém setkání v Prešově, Slovensko.
Mezinárodní tým projektu "Let's Make the Invisible Visible" na projektovém setkání v Prešově, Slovensko.

Projekt s názvem Let's Make the Invisible Visible (v češtině: Zviditelněme neviditelné) je tříletý mezinárodní projekt, který je spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus+.

Na projektu spolupracuje 5 organizací:

  • GIC NORA (Česká republika)
  • Peregrina (Rakousko)
  • TRANSFER Slovensko (Slovensko)
  • Fundacja Kobieca (Polsko)
  • Romanian Center for European Policies - CRPE (Rumunsko)

Cíl projektu "Let's Make the Invisible Visible"

Vývoj metod pro práci se zranitelnými skupinami žen v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství.

Přestože genderová rovnost byla zakotvena již v zakládajících smlouvách o Evropském hospodářském společenství z roku 1957, k dosažení opravdové genderové rovnosti je ještě daleko. V kontextu EU ženy stále čelí diskriminaci, ať už na základě etnicity, migračního statusu či věku.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

Aktuální informace:

Projekt "Let's Make the Invisible Visible" jsme v srpnu 2023 společně s našimi partnerskými organizacemi
z Rakouska, Polska, Slovenska a Rumunska úspěšně ukončily.

Díky finanční podpoře programu Erasmus+ se nám podařilo dosáhnout všech výstupů, které jsme si vytyčili.

1) Praktická příručka pro práci se zranitelnými skupinami osob

V šesti jazykových variantách jsme vydali Praktickou příručku pro práci se zranitelnými skupinami osob, jak
v tištěné podobě, tak i v podobě elektronické. V české a anglické verzi je ke stažení níže.

2) Webinář

Webinář na téma Divadla utlačovaných jako praktického nástroje pro práci se zranitelnými skupinami osob nám pomohla natočit Eva Krajčovičová, absolventka oboru Dramatická výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Další webináře, které vznikly v rámci projektu a které přibližují některou z inovativních metod a koučovacích technik pro použití ve vzdělávání dospělých a poradenství, jsou k nalezení na těchto odkazech:

CRPE: https://youtu.be/A4ZYRFKwvt0?si=EJPzbRSwUZcUOeq4 

eFKa: https://www.youtube.com/watch?v=wHdllzegoDk 

Peregrina: https://youtu.be/LCgkA34UzcE?si=VGOagMlXJzgx47hi 

TRANSFER Slovensko: https://www.youtube.com/watch?v=DgMvu7DWGDs&t=301s

3) CV video

Životopisné video s Dominikou, která může sloužit jako rolový model pro ostatní osoby, které se podobně jako Dominika ocitnou ve složité životní situaci.

Další životopisná videa, která vznikla v rámci projektu, jsou k nalezení na následujících odkazech. Každá z partnerských organizací určila jednu ženu ze své cílové skupiny, která by mohla sloužit jako vzor pro ostatní.

CRPE: https://www.youtube.com/watch?v=vlsAgmMC40M 

eFKa: https://www.youtube.com/watch?v=uDs8Fyf9bgc 

Peregrina: https://youtu.be/4Muc5IYI7xottps://youtu.be/4Muc5IYI7xo 

TRANSFER Slovensko: https://www.youtube.com/watch?v=f0YxH8b5Dvo&t=31s 

4) Konference "Zviditelněme neviditelné"

Konferenci jsme uspořádaly 17. srpna 2023 v prostorách Otevřené zahrady v Brně. Kromě příspěvku o projektu, rozdávání tištěných příruček a promítání video výstupů na naší konferenci vystoupilo také 5 přednášejících, jejichž přednášky a workshopy se přímo dotýkaly tématu a cílových skupin celého projektu:

  • Lenka Šafránková Pavlíčková s přednáškou Migrantky v síti nerovností aneb Naděje a výzvy interkulturní práce a migrační politiky ČR;

  • David Tišer s přednáškou Divadlo utlačovaných jako nástroj při práci s romskou menšinou;

  • Líza Urbanová s workshopem praktická ukázka některých základních her a cvičení v Divadle utlačovaných;

  • Dominika Černá a diskuze s bývalou ženou bez domova;

  • Petra Ezzeddine s přednáškou Neviditelná práce migrantek: Nájemná práce v domácnosti ukrajinských žen (nejenom) v současné humanitární aréně v České republice.

A jaké měla konference ohlasy veřejnosti? Přečtěte si článek Stanislavy Ševčíkové REFLEXE KONFERENCE Zviditelněme neviditelné v časopise KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ v teorii a praxi 24/2023.