Vícenásobná diskriminace

Zviditelněme neviditelnéProč to děláme?

S blížícími se novými vlnami přistěhovalectví do EU a s primární zranitelností několikanásobně diskriminovaných žen, kterou nám ukázala současná Covid-19 krize, je jisté, že problém mnohonásobné diskriminace žen v EU zůstane jako součást politické agendy a je možné, že dokonce nabude na důležitosti.


Spolupracující organizace

  • GIC NORA (Česká republika)
  • Peregrina (Rakousko)
  • TRANSFER Slovensko (Slovensko)
  • Fundacja Kobieca (Polsko)
  • Romanian Center for European Policies (Rumunsko)

Cíl projektu

Vývoj metod pro práci se zranitelnými skupinami žen v oblasti vzdělávání dospělých a poradenství.

Přestože genderová rovnost byla zakotvena již v zakládajících smlouvách o Evropském hospodářském společenství z roku 1957, k dosažení opravdové genderové rovnosti je ještě daleko. V kontextu EU ženy stále čelí diskriminaci, ať už podle etnicity, migračního statusu, či věku.Standartní nástroje vzdělávacího systému prozatím nepřinášejí předpokládané výsledky.

Namísto toho v kombinaci se sociální službami udržují status quo v případě zranitelných skupin a jejich životních překážek. Pro tuto skupinu je třeba hledat inovativní cesty.

Novinky:

První meeting proběhl v Brně 1. až 2 října 2020. Meeting byl uspořádaný navzdory momentálním překážkám spojeným s pandemií COVID-19. Diskuse partnerů proběhla nad administrativními a finančními záležitostmi spojenými s implementací projektu. Partneři také naplánovali další kroky, konkrétně 3 krátké tréninkové akce v dalších 9ti měsících. Během tréninků se partneři budou navzájem vzdělávat, první proběhne v Brně v únoru 2021.