CO DĚLÁME

Nora prosazujeme rovnost:

Na úrovni institucí

Rovné odměňování, slaďování rodinného a profesního života.

Na úrovni skupin

Vzděláváme mladou generaci žáků a žaček; zvyšujeme jejich toleranci k odlišnostem, posilujeme jejich víru v sebe sama a pomáháme jim najít cestu seberealizace.

Na úrovni jednotlivců

Zlepšujeme ženám postavení na trhu práce a pomáháme jim se seberealizovat.

Na úrovni celé společnosti

JAK POMÁHÁME

Nora aktuálně

Nástroj novodobé personalistiky pro šest společností z Jihomoravského a Zlínského kraje.

Nora a její příběh

Jsem hrdinka z románu Henrika Ibsena z roku 1879. V té době bylo společenské postavení ženy jasné, byla jsem pouze manželkou a matkou. Měla jsem však pocit, že mám právo být i sama sebou, proto jsem se přes všechny konvence rozhodla odejít a zjistit, kým chci být.

Nyní, ve 21. století, mám jako žena daleko více možností, ale stále je tu mnoho bariér. A ani pro muže to není tak snadné, proto je nezapomínám zahrnout do svých aktivit a projektů.

 

20

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ

3

DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE