Konec ženských tabu v komunitě Brnox

18.01.2024

Co je cílem projektu?

Proto v tomto projektu cílíme především na poskytnutí osvěty a vzdělání v oblasti tzv. ženských témat, jako je menstruace, reprodukční práva, hygiena či prevence onemocnění. Přestože možná nedojde k hlubokému prohloubení vědomostí cílové skupiny, zásadní je otevření těchto témat a diskuze o nich, čímž v dané komunitě ukážeme, že se nejedná o tabu témata, ale přirozené procesy lidského těla, za které není nutné se stydět. Vzdělání v této oblasti může pomoci mladým Romkám rozvinout větší sebevědomí a zlepšit jejich vztah ke svému tělu. 

Proč jsme se rozhodly projekt realizovat?-

Projekt se zaměřuje na romskou komunitu v oblasti známé jako "Brnox", ve které stále existují silné kulturní a společenské tabu a stereotypy kolem témat, jako je menstruace a reprodukční zdraví. Tato tabu mají negativní dopad zejména pak na dospívající dívky, které mají problém získat adekvátní informace, které by jim usnadnily řešit jejich otázky. Důsledkem toho pak mnoho mladých Romek nechodí do školy, když menstruují. To vede k nedostatečné školní docházce a potažmo špatnému vzdělání a omezeným příležitostem romských dívek [Gender Socialization during Adolescence in Low- and Middle-Income Countries: Conceptualization, influences and outcomes", 2021].

Stigmatizace a nedostatek informací o ženských tématech také vedou ke špatnému zdravotnímu stavu Romek. Některé ženy v komunitě se stydí hovořit o gynekologických problémech a nevyhledávají zdravotnickou péči, což vede ke zdravotním problémům [Breaking the Barriers – Romani Women and Access to Public Health Care, Agentura Evropské unie pro základní práva, 2013]. Opravdu negativním důsledkem může být reprodukční násilí, jako například nucená sterilizace Romek, která v ČR probíhala ještě v roce 2010 [Nucené a kruté: Sterilizace a její důsledky pro romské ženy v České republice (1966-2016), Budapešť: Evropské centrum pro práva Romů, listopad 2016].


Co nás v projektu čeká?

  • Rozhovory, dotazníky a fokusní skupiny.

  • Workshopy.

  • Tvorba infografik v českém i romském jazyce.

  • Analytická zpráva obsahující výsledky sběru dat a mapující potřeby komunity v průběhu projektu.

  • Sbírka menstruačních pomůcek na pomoc dívkám pocházejících ze špatných socioekonomických podmínek, které trpí tzv. menstruační chudobou.

  • Kulatý stůl, jehož cílem bude provázat služby proženských a proromských organizací.Projekt Konec ženských tabu v komunitě Brnox s registračním číslem CZ.03.02.03/00/22_044/0002183 je financován Evropskou unií.