Intersekcionální přístup ve vzdělávání

učebnice







Proč to děláme?

K znevýhodnění se po dlouhou dobu přistupovalo jako ke statické, samostatné vlastnosti lidí. Podle intersekcionální perspektivy různé druhy znevýhodnění koexistují a vzájemně se ovlivňují, čímž se zvyšuje diskriminace a vyloučení určitých skupin.

Vyučující 2. stupně ZŠ podpoříme v kompetencích, které jim pomohou vnímat společnost více jako heterogenní skupinu lidí. Díky tomu budou vyučující schopni vytvořit inkluzivnější a citlivější prostředí třídy.




Spolupracujeme

 • Genderové informační centrum NORA, o.p.s. - Czech Republic
 • SDRUZHENIE WALK TOGETHER - Bulgaria
 • IDRISI CULTURA E SVILUPPO - Italy
 • Young Initiative Association - Romania 

Nefinanční partner projektu: 

 • Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace


Cíl projektu

zvýšit citlivost vyučujících k různorodosti a vícenásobné diskriminaci. Soustředíme se na překrývání následujících kategorií:

 • gender, 
 • etnicita, 
 • věk,
 • třída, 
 • sexuální orientace, 
 • zdravotní omezení.




Vyvíjíme:

materiály, o které se budou moci vyučující opírat

 • výzkumná zpráva o stavu učebnic 2. stupně ZŠ z pohledu intersekcionální perspektivy
 • e-knihovna - online vzdělávací platforma pro shromáždění vzdělávacích materiálů.
 • příručka praktických cvičení rozšiřující již používané školní učebnice