Intersekcionální přístup ve vzdělávání

učebniceProč?

K znevýhodnění se po dlouhou dobu přistupovalo jako ke statické, samostatné vlastnosti lidí. Podle intersekcionální perspektivy různé druhy znevýhodnění koexistují a vzájemně se ovlivňují, čímž se zvyšuje diskriminace a vyloučení určitých skupin.

Vyučující 2. stupně ZŠ podpoříme v kompetencích, které jim pomohou vnímat společnost více jako heterogenní skupinu lidí. Díky tomu budou vyučující schopni vytvořit inkluzivnější a citlivější prostředí třídy.Spolupracujeme

  • Genderové informační centrum NORA, o.p.s. - Czech Republic
  • SDRUZHENIE WALK TOGETHER - Bulgaria
  • IDRISI CULTURA E SVILUPPO - Italy
  • Young Initiative Association - Romania 

Nefinanční partner projektu: 

  • Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace


Cíl

zvýšit citlivost vyučujících k různorodosti a vícenásobné diskriminaci a to skrze poznatky o současném stavu učebnic. Soustředíme se na překrývání a prezentaci následujících kategorií: gender, etnicita, věk, třída, sexuální orientace, zdravotní omezení.


Jak

vyvíjíme materiály, o které se budou moci vyučující opírat

  • výzkumná zpráva o stavu učebnic 2. stupně ZŠ z pohledu intersekcionální perspektivy
  • e-knihovna - online vzdělávací platforma pro shromáždění vzdělávacích materiálů.
  • příručka praktických cvičení rozšiřující již používané školní učebnice