LGBTIQ+ inkluzivní vzdělávání

Streets Aligned je zkrácený název pro mezinárodní dvouletý projekt s kompletním názvem "Supporting educators towards a LGBTIQ+ Inclusive Education", v překladu "Podpora vyučujících v LGBTIQ+ inkluzivním vzdělávání", do něhož je Nora od únoru 2022 zapojená.PROČ?

Homotransfobie, šikana a netolerance lidí identifikujících se jako LGBTIQ+ jsou problémy, které prostupují každodenní život těchto lidí, stejně jako nepochopení či odstraňování jinakosti. A do této reality jsou bohužel zapojeny i vzdělávací oblasti.

Tyto problémy však mohou být řešeny prostřednictvím sdílení nové vize vzdělávání a vytvářením konkrétních implementací se vztahem vyučující - studující v jeho centru.

KDO?

Na mezinárodním projektu spolupracují tři neziskové organizace:

A střední škola:

I.I.S.S. Pio La Torre (Palermo, Itálie): https://www.iisspiolatorre.edu.it/Cíl

V projektu budou vyvíjeny metody a postupy užitečné pro školení dnešních vyučujících, aby adekvátně reagovali na potřeby LGBTIQ + lidí a společenství.

Mezi řešená témata projektu patří kromě sexuality a genderové identity také oblast emocionální citlivosti, vztahovosti či tělesnosti.

JAK?

Streets Aligned si klade za cíl dosáhnout konkrétních výsledků a cílů v oblasti řešení problémů každodenního života LGBTIQ+ studujících skrze učitelskou práci.