LGBTIQ+ inkluzivní vzdělávání

Streets Aligned je zkrácený název pro mezinárodní dvouletý projekt s kompletním názvem "Supporting educators towards a LGBTIQ+ Inclusive Education", v překladu "Podpora vyučujících v LGBTIQ+ inkluzivním vzdělávání", do něhož je Nora od únoru 2022 zapojená.


PROČ?

Homotransfobie, šikana a netolerance lidí identifikujících se jako LGBTIQ+ jsou problémy, které prostupují každodenní život těchto lidí, stejně jako nepochopení či odstraňování jinakosti. A do této reality jsou bohužel zapojeny i vzdělávací oblasti.

Tyto problémy však mohou být řešeny prostřednictvím sdílení nové vize vzdělávání a vytvářením konkrétních implementací se vztahem vyučující - studující v jeho centru.

Více o projektu na oficiálních projektových webovkách: https://streetsaligned.idrisiculturaesviluppo.org/ 

CO MÁME ZA SEBOU?

  • Přednášku a workshop na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity s budoucími i současnými vyučujícími.

CÍL PROJEKTU

Vyvinout metody a postupy užitečné pro školení dnešních vyučujících, aby adekvátně reagovali na potřeby LGBTIQ + lidí a společenství.

Mezi řešená témata projektu patří kromě sexuality a genderové identity také oblast emocionální citlivosti, vztahovosti či tělesnosti.

KDO?

Na mezinárodním projektu spolupracují tři neziskové organizace:

A střední škola:

I.I.S.S. Pio La Torre (Palermo, Itálie): https://www.iisspiolatorre.edu.it/

VÝSTUPY PROJEKTU:

1) Brožura pojednávající o hlavních historických meznících feministického hnutí, LGBTQI+ historie a vývoji genderových a queer studií (v češtině a angličtině). 

2) Brožura pojednávající o obecných právních rámcích, které se týkající práv SOGIESC v zemích Evropské unie zapojených do projektu Streets Aligned (v češtině a angličtině).

3) Brožura příkladů dobré praxe pro vyučující, vedení škol, tvůrce a tvůrkyně politik a komunitní pracovníky a pracovnice (v češtině a angličtině).

V případě zajmu o tištěné verze brožur nás neváhejte kontaktovat na emailu: dagmar.matulikova@gendernora.cz