Genderově senzitivní přístup ve vzdělávání

Hlavním cílem je posílit genderovou citlivost současných i budoucích učitelů a učitelek.

"Genderově senzitivní vzdělávání" je tříletý projekt realizovaný pěti organizacemi ze tří zemí EU.

- Gender Information Centre NORA (Czech Republic)

- Masaryk University (Czech Republic)

- Hungarian Women's Lobby (Hungary)

- Eötvös Loránd University (Hungary)

- Verein EfEU (Austria)

Naším cílem je podporovat školy při poskytování inkluzivních prostředí v učebnách, kde si dívky a chlapci mohou rozvinout své kompetence v bezpečném a příjemném prostředí bez tlaku silných genderových stereotypů.

1. Výstup: Pět krátkých videí o genderových stereotypech, které jsou přiraveny do výuky.

2. Výstup: Srovnávací analýza denních vzdělávacích praktik ve třech vybraných školách (v České republice a v Maďarsku) + Srovnávací analýza národních dokumentů vzdělávací politiky a učebních osnov pro učitele (ve všech zúčastněných zemích)

3. Výstup: Rozvoj dvou vzdělávacích balíčků o 30 hodinových kurzech v genderově citlivém vzdělávání a materiály, které mohou vyučující a školitelé/lky vyučujících využít ve své praxi.

4. Výstup: Analýza skupinových rozhovorů s učiteli s cílem identifikovat jejich rezistenci a příčiny této rezistence k tématu gender ve vzdělávání (ve všech zúčastněných zemích). Analýza ČR zde: https://www.gendernora.cz/genderove-senzitivni-pedagogika-nora/


Více o projektu zde: https://gendersensed.eu/