Slaďování ve firmě ZLKL a VINBRA

Projekt řeší problémy, které vznikají zaměstnancům a zaměstnankyním během péče o závislou osobu a plnění pracovních povinností.

ZLKL ve spolupráci s partnery vytvoří zaměstnancům a zaměstnankyním kvalitní podmínky pro plnohodnotný pracovní i rodinný život současně.

Hlavními aktivitami projektu je zavedení flexibilní formy práce a poskytování služby hlídání dětí ve vybudované firemní školce

V tomto projektu naše organizace spolupracuje na zajištění těchto klíčových aktivit:

  1. cyklus školení v problematice slaďování pracovního a rodinného života
  2. zpracování evaluace v ZLKL (genderový audit)
  3. vydání tématického sborníku
  4. setkávání s širokou veřejností 

Více na: https://www.projekt-sladovani.cz

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.