Profesionalizace

Projekt pomůže Noře vyrovnat se se situací, kdy organizace disponuje dostatečným odborným a expertním zázemím, nicméně její rychlý růst v poslední době vytváří poptávku po změně v oblasti organizačních kapacit, které se již zdají nedostatečné.

Projekt je zaměřen na rozvoj neziskového sektoru.

Dalším z cílů projektu nalézt uvnitř organizace kapacity pro kvalitní PR, HR a fundraisingové vedení, a tím zabezpečit její efektivní rozvoj do budoucna.

Poskytovatel dotace je jednak EU skrze Evropský sociální fond a jednak stát.

Termín počátku realizace projektu je 1.9.2016 a ukončen bude k 31.8.2018.