Skutečná podpora single rodičů

Cílem projektu je podpořit znevýhodněné rodiny (především matky samoživitelky) z Brna a okolí a tím docílit větší stability jejich rodin. Zlepšíme postavení těchto rodičů na pracovním trhu a zabráníme sociálnímu vyloučení.

Projekt reaguje na aktuální obtížnou situaci neúplných rodin a sociálně znevýhodněných rodin. V České republice žije téměř 200 tisíc neúplných rodin, 90 procent z nich jsou matky samoživitelky. Právě ženy samoživitelky nesou nejvyšší riziko chudoby, jejichž příjem je v poměru k výdajům za vedení domácnosti a výchovu dětí často nedostatečný. Z výzkumu Klub svobodných matek z roku 2018 vyplývá, že třetina samoživitelek žije za 10 tisíc na měsíc i méně. Samoživitelky se stávají sociálně vyloučené a není neobvyklé, že se uchýlí k prostituci. Z terénního průzkumu Spolku pro ochranu žen vyplývá, že až 60 procent prostitutek v Česku tvoří právě matky samoživitelky. Projekt tedy rovněž napomáhá předcházet krizovým situacím v rodině, což je také jeden ze specifických cílů rodinné politiky Jihomoravského kraje.

Projekt dále cílí na preventivní aktivity na podporu rodiny, neboť se zaměřuje na:

  1. posilňování rodičovských a pracovních kompetencí samoživitelek skrze kurz Mapování kompetencí
  2. pomoc při předcházení krizových situací v neúplných rodinách
  3. osvětu aktuálního tématu feminizace chudoby a tedy i situace žen samoživitelek v souvislosti s rovností mezi ženami a muži konkrétně v oblastech gender pay gap, dvojího břemena, genderované dělby práce a to skrze mediální a crowdfundové kampaně.

Tisková zpráva: Samoživitelky z Brna v (korona)krizi

DARUJME: Výnos Crowdfundingové kampaně činil 37 828 Kč. Děkujeme!

Díky této podpoře některé se samoživitelek např. zaplatily internetové připojení, aby se jejich děti mohly učit on-line nebo např. nakoupily zimní ortopedické boty.

*Kurz byl z důvodu epidemiologických opatření přesměrován do on-line podoby.Sebemapování on-line

Stáhni si mapovací karty a zmapuj své schopnosti.

Nebo lze použít on-line verzi na FB.

Nebo lze použít on-line verzi na FB.

Nebo lze použít on-line verzi na FB.

Feminizace chudoby: Příčiny

Aktivity projektu Skutečná podpora single rodičů jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.