TZ: Samoživitelky z Brna v (korona)krizi

18.01.2021

Tisková zpráva GIC Nora, o.p.s. ze dne 18.1.2021

Samoživitelství se v poslední době stává čím dál rozšířenějším fenoménem, který v Česku zažívá až 200 tisíc rodin. Téměř v 90 % těchto rodin je sólo rodičem matka. Samoživitelky to v životě často nemají jednoduché. Kromě společenských předsudků a finanční tísně se obvykle potýkají i s dalšími problémy, jako je například pocit osamělosti či jiné psychické problémy, způsobené obrovskou zátěží, kterou si nesou na bedrech.

Nezisková organizace GIC Nora proto zrealizovala projekt s názvem Skutečná podpora single rodičů, jehož cílem bylo bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení a zajištění lepší stability pro celou jejich rodinu. Hlavními aktivitami projektu byl on-line kurz mapování kompetencí, který posiluje schopnosti v oblasti budoucího profesního uplatnění, dále biografické kvalitativní rozhovory se samoživitelkami z Brna a okolí, na základě kterých bylo připraveno 12 krátkých příspěvků na portál www.darujme.cz, kde rovněž proběhla finanční sbírka, jejíž výtěžek putoval k těmto samoživitelkám.

Otázka vycházení s penězi je pro ně velmi často klíčová. Pro naše respondentky je velice obtížné sehnat si zaměstnání s flexibilní pracovní dobou či na částečný úvazek, aby se mohly ve zbytku dne věnovat svým dětem. Ve výběrových řízeních se většina z nich setkala s diskriminací na základě toho, že jsou samoživitelky a že jsou na péči o dítě samy. S první i druhou vlnou koronakrize v roce 2020 navíc přišly o práci i ty, kterým se nějaká brigáda podařila sehnat. Buď z toho důvodu, že musely trávit dny učením se se svými dětmi. Nebo také proto, že firmy, které kvůli krizi snižovaly počty zaměstnanců a zaměstnankyň, propouštěly přednostně pracující se zkrácenými úvazky.

"Jo a myslím, že v momentě, když člověk řekne, že je na ty děti sám, tak je problém tu práci najít. A já navíc jsem bakalářka, takže když jsem chtěla tu brigádu, já nevím, v Penny, v Albertu, v Tescu jsem zkoušela, Kaufland, tak vás nevezmou jenom pro to, že jste pro ně překvalifikovaní. Nezajímá je, že chcete pracovat, že potřebujete." Šárka, 38 let

Solo matky patří mezi skupinu obyvatel, která je nejvíce ohrožena chudobou, jelikož většinu výdajů musí zajistit pouze z jednoho příjmu. To je ještě více ztíženo faktem, že ženy v České republice vydělávají o 22 % méně, než jejich mužští kolegové na obdobné pracovní pozici.

"Hlavní je šetřit, i na tom jídle... já se naučila vařit i z vody." Helena, 40 let

Typickou otázkou, která je ohledně samoživitelství ve společnosti často pokládána, je, proč si teda děti pořizovaly, když je nemají z čeho uživit. Ženy se do pozic samoživitelek mohou dostat z různých důvodů. Nejčastějším faktorem rozpadu manželství bylo pro naše respondentky domácí násilí ze strany jejich partnera. Domácí násilí v České republice zažívá podle údajů organizace Persefona každá třetí žena a každé desáté dítě. A nezřídka různé formy domácího násilí (fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí) vyústí v hospitalizaci oběti s vážnými zraněními a celoživotními psychickými obtížemi. Dalším důvodem, který rozdělil jejich manželství, byly alkohol a drogy. Některé respondentky partner opustil již během těhotenství, protože podle nich nechtěl nést odpovědnost. Většina samoživitelek navíc uvedla negativní zkušenost se soudním procesem rozvodu, během kterého partner odmítl spolupracovat nebo dokonce zatajoval výši svého příjmu, aby mohl na své dítě přispívat co nejmenší možnou částkou. Pokud má partner zvnitřnělé stereotypní genderové rozdělení rolí a nereflektuje je, často na ženu pohlíží jako na bytost, která je přirozeně stvořena pro to, aby se starala a pečovala o děti. A tímto stereotypem mnohdy obhajují svůj distanc od povinností, které se jich, jakožto otců, také týkají.

"Jsem s malým sama, vlastně celou dobu, teď bude mít rok a půl. Otec se sbalil, když jsem byla ve čtvrtém měsíci a od té doby jsme se neviděli, takže on malého nikdy neviděl, a ani na něj neposílá alimenty a není ani v rodném listu, a tvrdí, že to není jeho dítě. Žijeme z toho, že máme rodičovský příspěvek a můj otec mi posílá peníze, jako kapesné, i když už nechodím do školy, kterou jsem přerušila kvůli těhotenství." Barbora, 23 let

Z rozhovorů vyplynulo, že všechny samoživitelky zapojené do projektu se setkávají spíše s nepochopením a odsouzením než s podporou. Například při hledání bydlení. Mnohé z nich zažily diskriminaci, když jim majitelé bytů nechtěli poskytnout ubytování, neboť k nim jako k samoživitelkám přistupovali s předsudkem, že nebudou zvládat platit nájem. Zraňující však samoživitelkám připadá, když se s předsudky setkají i ze strany blízkého okolí nebo od politiků a političek, jejichž slova však mají větší dosah a tím i dalekosáhlejší dopad.

"A musela jsem to teda bohužel udělat tak, že ze začátku jsem chodila na ty prohlídky i s malou, ale potom jsem už musela bohužel tu malou zatajit, protože jsem přišla na to, že je to tak asi nejlepší. V podstatě jsem jako musela podvádět proto, abych ten byt měla." Karla, 28 let

Do budoucna si sólo matky přejí především více jistoty a stabilitu pro svou rodinu. Hlavní je pro ně také zdraví jejich dětí, pro které by si přály dobré vzdělání. Dotazované také zmiňovaly, že by si samy chtěly doplnit vzdělání a najít si stabilní práci, až budou děti větší.

"Tak hlavně zdraví. Hlavně zdraví. A hlavně to, aby malá měla pěknej život, no. Nebo měla lepší než já. Protože já jsem byla týraný dítě, a aby teda měla vzdělání. To bych jí strašně přála a udělám pro to cokoliv. A když bude mít i to zdraví, tak to pak půjde už asi všechno dohromady." Renata, 46 let

Kontaktní osoby a zpracovatelky zprávy:

Bc. Dagmar Matulíková, email: dagmar.matulikova@gendernora.cz

Bc. Jana Bujdáková, email: jana.bujdakova@gendernora.cz

MgA. Bc. Eva Lukešová, ředitelka GIC Nora

Aktivity projektu "Skutečná podpora single rodičů" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina