Genderový Audit Ministerstvo Spravedlnosti

Na základě poptávky odboru lidských zdrojů Ministerstva spravedlnosti provede expertní tým GIC Nora, o.p.s. genderový audit na místě: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2 v termínu od druhé poloviny září 2019.

Cíl genderového auditu

Cílem je poskytnout zpětnou vazbu a formulovat návrhy na případná zlepšení pracovních podmínek tak, aby v co největší míře zajišťovaly rovnost šancí, spravedlivé jednání se zaměstnanými a umožňovaly individuální harmonizaci pracovního a osobního života.

Více: Genderový audit