Genderový audit

Nástroj novodobé personalistiky


Získáte:

1. motivované zaměstnankyně a zaměstnance

2. férové prostředí

3. zvýšíte exkluzivitu vaší společnosti

Klíčové oblasti, na které genderový audit cílí:

• slaďování osobního (rodinného) a pracovního života
• management mateřské a rodičovské dovolené
• přijímání a propouštění zaměstnaných
• kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání
• odměňování a skladba benefitů
• zastoupení žen a mužů na pracovních pozicích
• komunikace a vztahy na pracovišti


Obdržíte

1. Zpětnou vazbu o vnitřních procesech vaší společnosti.

2. Statistiky a grafy vypovídající o slabých i silných místech vaší společnosti.

3. Doporučení na míru potřebám vaší společnosti.


Metodika

Využíváme metodiku Standardu genderového auditu (Úřad vlády České republiky, březen 2016)


Cíl

Cílem je poskytnout zpětnou vazbu a formulovat návrhy na případná zlepšení pracovních podmínek tak, aby v co největší míře zajišťovaly rovnost šancí, spravedlivé jednání se zaměstnanými a umožňovaly individuální harmonizaci pracovního a osobního života.


Reference

1) SC&C Partner, spol. s r.o. - Vilém Patloka, managing director

2) CEITEC MU - Ing. Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele

3) Klubíčko Kroměříž, z. s. - Ing. Marcela Bradová

4) MŠ Dráček  - MgA. Kateřina Kelarová


Dále jsme realizovali Genderový audit na institucích:

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti a další...


Některé z výsledných grafů:

Doporučil/a byste společnost "XY" svým přátelům jako dobrého zaměstnavatele?

Genderový audit je prováděn týmem zkušených expertních odborníků a odbornic, kteří/ré jsou na pracovišti přítomni v řádu několika málo dní. V praxi tedy realizace neznamená významnou časovou zátěž, analýza dat totiž probíhá zejména externě.


Některá z doporučení Genderového auditu:

" Zavést do personálních procesů prvky managementu MD a RD, čímž lze mj. podpořit spokojenost zaměstnaných, snížit výdaje na adaptační procesy či výdaje spjaté s náborem nových zaměstnanců a zaměstnankyň."

"Ve větší míře poskytovat otevřenou zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) při komunikaci ve firmě.       K posílení otevřenosti komunikačních kanálů ve firmě využít týmové supervize, teambuildingové aktivity, případně i individuální koučování."

Některé z cílů společností:

" ... mezi cíle současného vedení organizace patří nepochybně spokojenost vlastních zaměstnaných a jejich pokud možno nízká fluktuace."


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.