Genderový audit Ministerstvo průmyslu a obchodu

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem další z ministerstev ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak stalo již třetím ministerstvem, po Ministerstvu dopravy a Ministerstvu spravedlnosti, které se v této věci obrátilo na bohaté zkušenosti organizace Nora.

Na základě poptávky Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje expertní tým organizace Nora genderový audit v souladu se Standardem genderového auditu vydaným Úřadem vlády ČR v roce 2016, jehož cílem je zmapování situace v oblasti rovnosti žen a mužů a v oblasti diverzity.

Výčet oblastí zahrnutých do genderového auditu

  • Cíle organizace
  • Institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti
  • Pracovní prostředí
  • Personální politika
  • Platová politika
  • Slaďování osobního a pracovního života
  • Kultura organizace a vztahy na pracovišti

Genderové audity jsou realizovány v souladu s požadavky definovanými Standardem genderového auditu zpracovaným Úřadem vlády ČR.