Genderový audit

Nástroj novodobé personalistiky

Máme za sebou více jak dvě desítky genderových auditů v různých typech organizací.

Z těch největších můžeme jmenovat:

 • Ministerstvo dopravy

 • Ministerstvo spravedlnosti

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Univerzita Karlova

 • Středoevropský technologický institut CEITEC MU - reference: Ing. Eliška Handlířová, vedoucí kanceláře ředitele

 • Siemens Electric Machines Drásov, s.r.o.

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Z neziskových a menších organizací lze jmenovat:

 • Klubíčko Kroměříž, z. s. - reference: Ing. Marcela Braydová

 • Lužánky - středisko volného času

 • Mateřská škola Dráček - reference: MgA. Kateřina Kelarová

 • SC&C Partner, spol. s r.o. - reference: Vilém Patloka, managing director

 • Rodinné centrum Studánka, z.s.

Městské a obecní úřady

 • Městský úřad Tišnov

Ale také firmy z nejrůznějších odvětví:

 • Strojírenská výroba a hydroenergetika

 • Aquaparky a Wellness střediska

 • Poradenství a školení

 • Letecký průmysl

 • Chovatelství

45

DOKONČENÝCH AUDITŮ

Získáte:

1. motivované zaměstnankyně a zaměstnance

2. férové prostředí

3. zvýšíte exkluzivitu vaší společnosti

Klíčové oblasti, na které genderový audit cílí:

• slaďování osobního (rodinného) a pracovního života
• management mateřské a rodičovské dovolené
• přijímání a propouštění zaměstnaných
• kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání
• odměňování a skladba benefitů
• zastoupení žen a mužů na pracovních pozicích
• komunikace a vztahy na pracovišti


Obdržíte

1. Zpětnou vazbu o vnitřních procesech vaší společnosti.

2. Statistiky a grafy vypovídající o slabých i silných místech vaší společnosti.

3. Doporučení na míru potřebám vaší společnosti.


Metodika

Využíváme metodiku Standardu genderového auditu (Úřad vlády České republiky, březen 2016)


Cíl

Cílem je poskytnout externí zpětnou vazbu a formulovat návrhy na případná zlepšení pracovních podmínek tak, aby v co největší míře zajišťovaly rovnost šancí, spravedlivé jednání se zaměstnanými a umožňovaly individuální harmonizaci pracovního a osobního života.

Genderový audit je prováděn týmem zkušených expertních odborníků a odbornic, kteří/ré jsou na pracovišti přítomni v řádu několika málo dní. V praxi tedy realizace neznamená významnou časovou zátěž, analýza dat totiž probíhá zejména externě.


Příklady a ukázky

Některá z doporučení genderového auditu:

" Zavést do personálních procesů prvky managementu MD a RD, čímž lze mj. podpořit spokojenost zaměstnaných, snížit výdaje na adaptační procesy či výdaje spjaté s náborem nových zaměstnanců a zaměstnankyň."

"Ve větší míře poskytovat otevřenou zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) při komunikaci ve firmě.       K posílení otevřenosti komunikačních kanálů ve firmě využít týmové supervize, teambuildingové aktivity, případně i individuální koučování."

Některé z cílů společností:

" ... mezi cíle současného vedení organizace patří nepochybně spokojenost vlastních zaměstnaných a jejich pokud možno nízká fluktuace."


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.