Odborné workshopy              školy · střediska · kluby       


Do konce roku 2022 nabízíme zdarma workshopy či konzultace.


Práce s genderovými stereotypy ve výuce

Prevence šikany

(se zaměřením na homofobní a xenofobní šikanu)

A mnohé další:

 • Zdravé partnerské vztahy jako prevence domácího násilí.

 • Trasgender žák nebo žačka v třídním kolektivu.

 • Tělesné bezpečí - pro dětské skupiny (praktické ukázky a tipy, jak pracovat s dětmi v oblasti emocí, hranic těla, souhlasu).

 • Genderově vyvážený jazyk

 • Těšíme se na spolupráci,

  Ředitelka GIC NORA MgA. Bc. Eva Lukešová, eva.lukesova@gendernora.cz, +420 736 442 403

  Sexuální výchova

  Volba povolání bez genderových stereotypů

  V případě zájmu za Vámi rádi dorazíme na Vaši školu.

  Kde jsme byli?

  ✓ Rovnost příležitostí pro studující ekonomických oborů, firma Euregnia s.r.o., Uherské Hradiště.

  ✓ Problematiku užívání genderových stereotypů při práci s dětmi a mládeží pro organizaci INEX sdružující dobrovolníky a dobrovolnice. Město Nymburk.

  ✓ Témata genderových auditů pro Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně.

  ✓ Jak reflektovat gender ve výuce pro Centrum rozvoje pedagogických kompetencí Masarykovy univerzity.

  ✓ Genderově citlivý jazyk, segregace trhu práce a gender pro Centrum rozvoje pedagogických kompetencí Masarykovy univerzity.

  ✓ Genderová problematika pro Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity.

  ✓ Genderově citlivé vzdělávání - Jak reflektovat genderové stereotypy ve výuce pro Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

  ✓ Genderově nestereotypní volba povolání na ZŠ Heuréka v Brně.

  ✓ Sex a vztahy v Nízkoprahovém klubu Likusák, Brno.

  ✓ Problematika diskriminace v životech žen a mužů na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská.

  Objednejte si naše služby

  Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.