Odborné workshopy pro školy

1) START ÚSPĚŠNÉ KARIÉRY

Workshop je dobře připraven pro všechny žáky a žačky, kteří přemýšlí o svém budoucnosti. Ukážeme jim možnosti, které mají při výběru povolání, ale hlavně jim ukážeme ty, o kterých neví, že je mají. Stereotypní volba povolání často vede k nespokojenosti v profesním životě, proto je důležité, aby již na ZŠ získaly žáci a žačky sebevědomí a vybraly si kariéru v které se budou moci seberealizovat.

Kurz pomůže studujícím:

  • Uvědomit si celou škálu možností při výběru povolání.

  • Získat sebevědomí jít cestou nestereotypní kariérní dráhy.

  • Získat vzory úspěšných lidí z různých profesních odvětvích.

  • Uvědomit si, jaká kariérní dráha mě bude skutečně naplňovat.

Délka kurzu

Kurz má 90 minut rozdělený do 3 bloků. Skupina zahrnuje 20-30 žáků a žaček.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena 

1 500 Kč

2) GENDER A TIME MANAGEMENT

Workshop se zaměřuje na aspekty time managementu a jeho úskalí. S ohledem na genderovou problematiku se diskutují témata jako:

- práce, neplacená práce, priority, aktivní odpočinek, prokrastinace, workoholismus, multitasking atd.


Studující dále zkoumají různé způsoby, jak sestavit své priority do to-do listu a seznámí se s "matrix" metodou, která se skládá ze čtyř rámců rozdělených podle naléhavosti a důležitosti úkolu.

Kurz pomůže studujícím:

  • nastavit osobní strategii řízení času
  • naučit se efektivně a produktivně využívat čas
  • rozšířit vnímání pojmu "práce" (placená / neplacená)

Délka kurzu

Kurz má 90 minut. Skupina zahrnuje 20-30 studentek a studentů.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena

1 500 Kč

3) GENDER A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Workshop posiluje mediální gramotnost s cílem vybavit studující schopností reflektovat sexistické zobrazování a vyjadřování. Dále bude podpořena jejich citlivost na stereotypizaci na základě genderu, sociálního původu, rasy, etnicity, věku či sexuální orientace.

Kurz pomůže studujícím:

  • rozpoznat stereotypní vnímání a hodnocení určitých skupin
  • uvědomit si působení stereotypů na naše postoje a chování
  • zcitlivět na stereotypizaci ve způsobu používání jazyka

Délka kurzu

Kurz má 90 minut. Skupina zahrnuje 20-30 studentek a studentů.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena

1 500 Kč


Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.