Odborné workshopy pro školy (ZŠ,SŠ)

Do konce roku 2022 nabízíme zdarma i školení, workshopy či konzultace pro žáky a žačky či vyučující a to na tato témata:

 • Sexuální výchova
 • Prevence šikany (se zaměřením na homofobní a xenofobní šikanu)
 • Volba povolání bez genderových stereotypů
 • Jak pracovat s genderovými stereotypy ve výuce (pouze pro vyučující)
 • Zdravé partnerské vztahy jako prevence domácího násilí
 • Trasgender žák nebo žačka v třídním kolektivu

V případě zájmu za vámi rádi dorazíme na vaši školu.

Těšíme se na spolupráci,

Ředitelka GIC NORA MgA. Bc. Eva Lukešová, eva.lukesova@gendernora.cz, +420 736 442 403

Dálší z možných témat workshopů:

 1. START ÚSPĚŠNÉ KARIÉRY

 2. GENDER A TIME MANAGEMENT

 3. GENDER A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 4. GENDER A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

1) START ÚSPĚŠNÉ KARIÉRY

Workshop je dobře připraven pro všechny studentky a studenty, které/ří přemýšlí o své budoucnosti. Ukážeme jim možnosti, které mají při výběru povolání, ale hlavně jim ukážeme ty, o kterých neví, že je mají. Stereotypní volba povolání často vede k nespokojenosti v profesním životě, proto je důležité, aby již na ZŠ získali studenti a studentky sebevědomí a vybrali si kariéru, v které se budou moci seberealizovat.Kurz pomůže studujícím:

 • Uvědomit si celou škálu možností při výběru povolání.

 • Získat sebevědomí, jít cestou nestereotypní kariérní dráhy.

 • Získat vzory úspěšných lidí z různých profesních odvětvích.

 • Uvědomit si, jaká kariérní dráha mě bude skutečně naplňovat.

Délka kurzu

Kurz má 90 minut, je rozdělený do 3 bloků. Skupina zahrnuje 20-30 studujících.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena 

1 500 Kč

2) GENDER A TIME MANAGEMENT

Workshop se zaměřuje na aspekty time managementu a jeho úskalí. S ohledem na genderovou problematiku se diskutují témata jako:

- práce, neplacená práce, priority, aktivní odpočinek, prokrastinace, workoholismus, multitasking atd.


Studující dále zkoumají různé způsoby, jak sestavit své priority do to-do listu a seznámí se s "matrix" metodou, která se skládá ze čtyř rámců rozdělených podle naléhavosti a důležitosti úkolu.


Kurz pomůže studujícím:

 • Nastavit osobní strategii řízení času.
 • Naučit se efektivně a produktivně využívat čas.
 • Rozšířit vnímání pojmu "práce" (placená / neplacená).

Délka kurzu

Kurz má 90 minut. Skupina zahrnuje 20-30 studujících.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena

1 500 Kč

3) GENDER A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Workshop posiluje mediální gramotnost s cílem vybavit studující schopností reflektovat sexistické zobrazování a vyjadřování. Dále bude podpořena jejich citlivost na stereotypizaci na základě genderu, sociálního původu, rasy, etnicity, věku či sexuální orientace.
Kurz pomůže studujícím:

 • rozpoznat stereotypní vnímání a hodnocení určitých skupin
 • uvědomit si působení stereotypů na naše postoje a chování
 • zcitlivět na stereotypizaci ve způsobu používání jazyka

Délka kurzu

Kurz má 90 minut. Skupina zahrnuje 20-30 studujících.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena

1 500 Kč

4) GENDER A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Workshop se zaměřuje na reflexi výtvarné umění. Umělci a umělkyně často reflektovali společenské situace prostřednictvím maleb a soch. To umožňuje pozorovat změnu ve vnímání mužů a žen a jejich role v určitých historických kontextech.

Studující se budou inspirovat slavnými obrazy a vytvoří vlastní verzi/parafrázi, která kriticky reflektuje genderové stereotypy, heteronormativitu či normy krásy.

Cílem je vytvořit živou scénu lidí a věcí a podobat se vybranému obrazu. Výstupem je fotografie se stručným popisem koncepce.

Kurz pomůže studujícím:

 • číst umělecká díla jako odraz společenských hodnot dané doby
 • uvědomit si proměnlivost genderových stereotypů a norem krásy
 • rozvíjet kreativní myšlení

Délka kurzu

Kurz má 90 minut. Skupina zahrnuje 20-30 studujících.

Certifikace

Po absolvování kurzu získá škola osvědčení.

Cena

1 500 KčObjednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.