Genderové stereotypy při výběru povolání

Projekt se tematicky zaměřoval na odbourávání genderových stereotypů při výběru povolání u žákyň a žáků devátých tříd.

Jeho cílem bylo odstraňování stereotypů v oblasti volby povolání a přiblížení problematiky rovných příležitostí zábavnou formou, zajímavou především pro mladé lidi.

Projekt podpořil Slovak Czech Womens Fund.