Rozvíjení sociálních a podnikatelských dovedností 

Na mezinárodním projektu "Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets" spolupracují partnerské organizace z Francie, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska.


15% mladých lidí

Cílová skupina: NEETs jsou lidé, kteří nestudují a nejsou ani zaměstnaní a tvoří asi 40 milionů mladých lidí v zemích OECD, což odpovídá 15% mladých lidí ve věku od 15 do 29 let (https://www.oecd.org/youth.htm).


Spolupracující organizace

  • Eurocircle-Europe Direct Information Centre (Francie)
  • Voivodeship Labour Office in Katowice (Polsko)
  • Asociatia Young Initiative - Romania (Rumunsko)
  • UCAM - Universidad Católica de Murcia (Španělsko)
  • Leżę i Pracuję (Work From Bed) (Polsko)
  • TRANSFER Slovensko (Slovenská republika)
  • Genderové informační centrum NORA, o.p.s (Česká republika)


Cíl projektu:

Práce na vhodných metodách vzdělávání dospělých. Tento mezinárodní projekt rozvíjí především sociální a podnikatelské dovednosti mladých lidí s nízkou kvalifikací.

Proč to děláme?

U mladých lidí, kteří nejsou ani v zaměstnaní, ani nestudují, hrozí, že se stanou sociálně vyloučenými tj. jednotlivci s příjmem pod hranicí chudoby a postrádající dovednosti ke zlepšení své ekonomické situace. (https://www.oecd.org/youth.htm).

Projekt poskytuje řešení, jak rozvíjet dovednosti a kompetence. Zaměřujeme se na sociální a podnikatelské dovednosti, které pomohou cílové skupině Neets povzbudit jejich iniciativu a podílet se na jejich celoživotním učení.Projekt je financován Evropskou unií.