Sebeřízení alias systém CH-Q

Zabývá se identifikací, hodnocením a uznáváním dovedností a kompetencí osvojených v různých sférách života. 

Systém CH-Q je sebeřízení v oblasti kompetencí.

Systém CH-Q je zaveden jako zastřešující, otevřený a flexibilní rámec podporující učení zaměřené na řešení problémů v oblasti udržitelného kariérního rozvoje a plánování života.

Tento přístup se zaměřuje specificky na kombinaci oceňování výsledků formálního a neformálního vzdělávání i informálního učení a na jejich uznávání.

Tento projekt byl realizován čtyřmi partnerskými organizacemi z Rakouska, České republiky, Lucemburska a Švýcarska a to v letech 2012 - 2014.

Na tomto projektu spolupracujeme s Centrem kompetencí. Projekt je podpořen v rámci program LLP Grundtvig.