Podnikatelky

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění opatření pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti.

 Hlavní cíle projektu:


  1. zkvalitnění opatření pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti ve vztahu ke slaďování rodinného a profesního života
  2. tvorba specializovaného modulárního systému vzdělávání se zaměřením na potřeby začínající podnikatelky
  3. vytvoření společného zázemí pro podnikatelky zapojené do projektu
  4. zajištění kapacity a provoz zařízení pro krátkodobé hlídání dětí
  5. zajištění osvěty o výstupech projektu mezi širší veřejnost


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.