Rozvoj rodičů

 Cílem projektu je podpořit a posílit rodičovské a partnerské kompetence rodičů a tím docílit větší stability jejich rodin a postavení těchto rodičů na pracovním trhu.

V rámci projektu jsme realizovaly odborný mentoring, kdy se rodiče učili především sebereflexi. Mentoring probíhal na pravidelné bázi vždy na základě časových možností rodičů.

Závěrem si rodiče připravili akční plán, ve kterém například zmínili, čeho by chtěli dosáhnout v oblasti kariérního a osobního rozvoje v dalším období.

Vedla jej naše kolegyně, MgA. Kateřina Kelarová. Cílem mentoringu bylo také zvýšit motivaci rodičů k vhodnému zapojení na trh práce.

Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj.