Pro zaměstnavatele

Projekt ve spolupráci s Dopravním vzdělávacím institutem, a.s., dceřiná společnost Českých drah.

Předali jsme vyhotovené doporučení pro personální management Českých drah na základě potřeb cílové skupiny žen.

Spolupracovali jsme na přípravě workshopů a prezentací pro národní a mezinárodní konference.

Proč zavádět opatření na podporu rovných příležitostí?

Příklady konkrétních výhod pro zaměstnavatele:


  1. zkvalitnění firemní kultury vede k vyšší motivaci, spokojenosti a loajalitě zaměstnanců/kyň.
  2. nižší fluktuace zaměstnanců/kyň. Nahrazení odcházejícího zaměstnance/kyně může organizaci stát až 75 % nebo i více jeho roční mzdy.
  3. snížení absencí zaměstnanců/kyň.
  4. vyšší produktivita práce. Různorodostí na pracovišti co do pohlaví, věku, etnicity aj. se pak zvyšuje schopnost úspěšně řešit pracovní problémy.
  5. společenská prestiž, dobré jméno organizace

  6. zvýšení atraktivnosti organizace. Jelikož ženy nyní dosahují vyššího vzdělání než muži, pracoviště, které není atraktivní pro ženy, riskuje, že ztratí ty nejlepší talenty ve prospěch konkurence. 

  7. zvýšení ekonomického zisku organizace ze střednědobého či dlouhodobého hlediska.

Zpracovali jsme tematickou publikaci Úvod do rovných příležitostí pro zaměstnavatele/kyně a metodickou příručku Jak prezentovat problematiku rovných příležitostí.

Také proběhlo poradenství v otázkách diskriminace a slaďování osobního a pracovního života v Centru pro podporu zaměstnaných v Ústí nad Labem.

Projekt byl realizován v rámci IS Equal a byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.