Nerovné odměňování

Tento fenomén, který systematicky znevýhodňuje jednu skupinu obyvatel, je totiž v ČR dlouhodobě podceňován, zatím o něm a jeho závažných důsledcích neprobíhá dostatečná veřejná debata.

Natočili jsme celkem 8 videoklipů s respektovanými českými osobnostmi, které se vyjadřují k nerovnému odměňování žen a mužů v našem státě.

Dále se na jedné tamní střední škole uskutečnil projektový den zaměřený na tématiku diskriminace a rovného zacházení a v každém z krajských měst proběhne beseda k tématu nerovného odměňování žen a mužů.

Realizovali jsme kulaté stoly se zaměřením na hledání konkrétních mechanismů pro předcházení nerovnému odměňování.

Nora zahájila 1. května 2015 projekt "Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!"na kterém spolupracovala s Kanceláří veřejného ochránce práv.

Ženy mají stejně dobrou nebo lepší kvalifikaci než muži, ale za své dovednosti stejně oceněny nejsou a jejich kariérní růst je pomalejší.

Podle údajů Eurostatu činil rozdíl mezi průměrnými výdělky žen a mužů v České republice v r. 2013 22 % a v Evropské unii jako celku 16, 4 %.

Všechny informace k projektu lze nalézt na webu www.jetofer.cz