NÁŠ TÝM

Seznamte se s opravdovými hrdinkami a hrdiny

Mgr. Andrea Bělehradová

Socioložka a členka správní rady Nora

Mgr. Lukáš Slavík

Sociolog - konzultantMgr. Lenka Hadarová

Sociální antropoložka

Eva Čivrná

Genderová studia a

Sociální antropologie

Facilitátorka workshopů


Anastasia Blokhina

Genderová studia a

Sociální antropologie


Alžběta Kvitová

Genderová studia a Mediální studiaEkaterina Volevach

Sociologie a genderová studia

Jana Bujdáková

Genderová studia a Environmentální studia

Věříme, že skutečný smysl má práce, která pomáhá posílit víru v sebe sama a uspokojovat potřebu seberealizace. 

Genderové informační centrum NORA o.p.s. již od roku 2004 usiluje o prosazení rovnosti žen a mužů v české společnosti. Zásada rovnosti je zakotvena v několika zásadních právních dokumentech našeho státu, ať se jedná např. o Listinu základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) či o Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Rovnosti de iure se tedy v České republice těšíme. K rovnosti de facto nám však zbývá ještě ujít cestu, která bude nepochybně spletitá a dlouhodobá, nicméně považujeme za smysluplné se jí vydat a ukázat jiným její směr.