Nenásilná komunikace jako klíč k rodinné stabilitě

Nenásilná komunikace jako klíč k rodinné stabilitě

Hlavním cílem projektu je podpora stability rodinného prostředí a také nenásilné komunikace mezi partnery a dětmi.

Náš projekt reaguje na stav vysoké rozvodovosti, kdy se každé druhé manželství v České republice rozpadá. Častou příčinou je právě neschopnost komunikace mezi partnery a neochota řešit vyvstalé problémy společně. Z toho důvodu je podpora komunikačních kompetencí klíčová.

  • Projekt také klade důraz na aktivní rodičovství a efektivní komunikaci, která je klíčová při zvládání stresových situací, jenž v rodinném životě mohou nastat.
  • Velký potenciál projektu spočívá i ve sdílení dobré praxe během workshopů. Jako hmotný a praktický výsledek dobré, a během workshopů ověřené, praxe si představujeme 'Komunikační kuchařku', která bude sloužit účastníkům a účastnicím kurzu, a všem ostatním lidem projevujícím zájem o tématiku úspěšné rodinné komunikace.

Projekt Nenásilná komunikace jako klíč k rodinné stabilitě podpořil Jihomoravský kraj.

Komunikační kuchařka: Jak reaguješ, když jsi na někoho naštvaný/á?

Desková hra: Metodika a pravidla hry