Ministerstvo dopravy

Genderový audit

2019

Během roku 2018 uskutečnila naše organizace celkem 6 genderových auditů u různých subjektů v Jihomoravském a Zlínském kraji díky projektu, který jsme realizovali.

Další genderový audit uskutečněný formou zakázky proběhl v Ministerstvu dopravy. Auditní tým GIC NORA analyzoval ve 2. polovině roku 2018 pracovní podmínky zaměstnanců a zaměstnankyň ministerstva s ohledem na genderovou rovnost a slaďování pracovního a osobního života.

Prezentace výstupů genderového auditu vedení ministerstva proběhla 15. ledna 2019 za přítomnosti státního tajemníka Mgr. Martina Vavřiny a pana náměstka Mgr. Jakuba Kopřivy.