Mapování kompetencí

Vyvinuli jsme metodu, která vám zlepší postavení na trhu práce!

Kurz je dobře připravený pro restart kariéry, jak ve smyslu přechodu z nezaměstnanosti či ekonomické neaktivity k (sebe)zaměstnání, tak ve smyslu přesunu z jedné pracovní pozice do jiné.

Projekt Mapování kompetencí byl vybrán jako jeden ze šesti nejlepších projektů v oblasti vzdělávání dospělých ukončených do poloviny roku 2019. Projekt bude také představen v publikaci Erasmus+ úspěšné projekty 2019. 

Kaleidoskop kompetencí je mezinárodní projekt, kterému se věnovaly organizace z Rakouska, Slovenska a České republiky.

Každá organizace přináší do projektu jinou zkušenost práce s:

- osobami sociálně vyloučenými

- osobami ohroženými chudobou

- osobami s nízkým vzděláním/kvalifikací

- menšinami

- migranty

Zkoumánme pracovní historii a přehled toho, co se každý jednotlivec v životě naučil.

"Prostřednictví pohledu na minulost nacházíme cesty do budoucna."


Kurz vám pomůže:


- identifikovat a prezentovat své aktuální kompetence

- zvýšit sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti

- stanovit si kariérní cíl a kroky, které vedou k jeho dosažení

- posílit své postavení na pracovním trhu

- uvědomit si, jak vaše zkušenosti z minulosti utvářejí vaše komptence


Reference

"Líbilo se mi, jak všechno do sebe zapadalo, nejdřív to byly jenom aktivity, ale v určitý moment se najednou všechno propojilo, bylo to přirození, hravé, každý další úkol rozšiřoval a prohluboval ten předchozí."

"Kurz byl založen na úkolech a to bylo skvělé, aktivizovalo nás to, kurzy založené na přednáškách "jak na to" jsou příliš vzdálené praxi."

"Aktivita Řeka života na mne dost zapůsobila - hodně jsem se do ní ponořila a díky tomu si uvědomila, jak se střídá úspěch s propadem, směr nahoru a dolů - a najednou jsem v tom viděla nejen střídání radosti a štěstí se smutkem a zoufalstvím, ale propojilo se mi to doromady na pocit smysluplnosti - docela silný zážitek."

"Měla jsem pocit, že musím sdílet, i když se mi nechtělo, ale tohle je právě důležité při hledání práce."

"Posunuly mě nové nápady a náhledy ostatních - z jiného úhlu pohledu, než přemýšlím já. I takto lze vnímat svět kolem sebe."


Společně s Akropolis, z.s. jsme dne 17. května 2018 zorganizovali mezinárodní konferenci "Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí"

Více : https://competence-kaleidoscope.eu/

Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou komisí.

Partneři projektu:

migrare (Rakousko)
https://www.migrare.at/cms1/

Akropolis (Česká republika, Uherské Hradiště)
https://www.akropolis-uh.cz/

Miesto pod slnkom (Slovensko)
https://www.miestopodslnkom.sk/