Genderový audit - Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem v roce 2021 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, jež je nedílnou součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) se obrátila na organizaci Genderové informační centrum Nora s poptávkou po genderovém auditu jinými slovy po analýze vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z hlediska genderové perspektivy. Jedná se o zhodnocení systematického řešení genderové rovnosti na pracovišti, navržení nástrojů a doporučení pro zlepšení v identifikovaných oblastech včetně jejich prioritizace.

Metodika a průběh auditu plně odpovídá Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR