Zahraniční texty

Hlavní součástí portálu jsou překlady zahraničních textů s tematikou týkající se uplatňování rovných příležitostí v zaměstnávání, podpora žen, politiky na podporu slaďování rodiny a pracovního života, opatření pro pracovní prostředí přátelské rodině aj.

Nora spustila začátkem ledna 2004 webový portál https://web.archive.org/web/20110820135742/https://management.gendernora.cz/index.php?page=about

Tento web je určen především zaměstnavatelům, ale můžou ho využít i zaměstnání, odborná veřejnost a samozřejmě studující.

Tyto informace doplňují obecné oblasti jakou jsou stručné návody, slovníček základních pojmů a odkazy na další české i zahraniční stránky.


Tento internetový portál vznikl jako společná iniciativa GIC Nora o.p.s., Gender centra Fakulty sociálních studií MU a Nadace Open Society Fund Praha, která projekt finančně podpořila.