Genderový audit - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevila zájem Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Pedagogická fakulta MU se tak stala druhou fakultou MU po fakultě Lékařské, která se v této věci v roce 2021 obrátila na organizaci Genderové informační centrum Nora.

Genderovým auditem se zejména rozumí analýza vnitřních organizačních procesů a struktury organizace z hlediska genderové perspektivy. Jedná se o zhodnocení systematického řešení genderové rovnosti na pracovišti PdF MU, navržení nástrojů a doporučení pro zlepšení v identifikovaných kritických oblastech včetně jejich prioritizace.

Metodika a průběh auditu plně odpovídá Standardu genderového auditu Úřadu vlády ČR