Analýza Spokojenosti Zaměstnanců

Klíčovou oblastí, na kterou analýza cílí je oblast LIDSKÝCH ZDROJŮ.


Výzkumy dokazují, že spokojenost zaměstnanců vede k:

vyšší efektivitě a produktivitě

sníží fluktuaci

a v konečném důsledku ušetříte náklady společnosti

Jak udělat zaměstnance šťastné? Dosáhněte s námi vyšší spokojenosti!

Klíčové oblasti, na které analýza spokojenosti zaměstnanců cílí:

✓ přijímání a propouštění zaměstnaných

✓ kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání

✓ odměňování a skladba benefitů

✓ zastoupení žen a mužů na pracovních pozicích

✓ slaďování osobního (rodinného) a pracovního života

✓ management mateřské a rodičovské dovolené

✓ komunikace a vztahy na pracovišti

Toto štěstí vám pomůže v pěti bodech, které vaši společnost vymrští k rychlému úspěchu.


① zvýšíme výkonnost jednotlivců i celé organizace

② udržíte talenty

③ zvýšite loajalitu zaměstnaných spolu s jejich pocitem sounáležitosti

④ zvýšíte atraktivitu pro nové potenciální zaměstnance/kyně

⑤ zlepšíte pozici organizace na trhu práce a tedy konkurenceschopnost

Příklady konkrétních přínosů z pohledu zaměstnance

  1. umožnění profesního růstu
  2. naplnění osobních potřeb
  3. efektivnější péče o závislé členy rodiny
  4. rozvoj spolupráce v různorodém pracovním týmu
  5. zvýšený pocit sounáležitosti s organizací
  6. dobré pracovní vztahy a kultivovaná firemní kultura
  7. snížení stresové zátěže

Obdržíte

Zpětnou vazbu o vnitřních procesech vaší společnosti.


Statistiky a grafy vypodídající o slabých i silných místech vaší společnosti.


Doporučení na míru potřebám vašich zaměstnanců.


Průběh

Analýza spokojenosti zaměstnanců je prováděna týmem zkušených expertních odborníků a odbornic, kteří jsou na pracovišti přítomni v řádu několika málo dní. V praxi tedy realizace neznamená významnou časovou zátěž, analýza dat totiž probíhá zejména externě.

Certifikace

Společnost získá certifikát, jehož držení vypovídá o inovačním a otevřeném přístupu firmy.

* Analýza spokojenosti je založena na principu gendrového auditu.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.