Analýza Spokojenosti Zaměstnanců

pro firmy, organizace, podniky i instituce.

Budete efektivnější,

získáte nové pracovníky

a převálcujete konkurenci!

Analýza přínáší vedle spokojených zaměstnanců i další nezbytné výhody:

- zvýšíme efektivnost a výkonnost jednotlivců i celé organizace

- udržíte talenty

- zvýšite loajalitu zaměstnaných spolu s jejich pocitem sounáležitosti

- snížíte fluktuaci zaměstnanců/kyň

- zvýšíte atraktivitu pro nové potenciální zaměstnance/kyně

- zlepšíte pozici organizace na trhu práce a tedy konkurenceschopnost

- a v konečném důsledku ušetříte náklady společnosti


Klíčovou oblastí, na kterou analýza cílí je oblast LIDSKÝCH ZDROJŮ.

• přijímání a propouštění zaměstnaných
• kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání
• odměňování a skladba benefitů
• zastoupení žen a mužů na pracovních pozicích
• komunikace a vztahy na pracovišti • slaďování osobního (rodinného) a pracovního života
• management mateřské a rodičovské dovolené

Obdržíte

- Zpětnou vazbu o vnitřních procesech vaší společnosti.

- Statistiky a grafy vypodídající o slabých i silných místech vaší společnosti.

- Doporučení na míru potřebám vaší společnosti.


Průběh

Analýza spokojenosti zaměstnanců je prováděna týmem zkušených expertních odborníků a odbornic, kteří jsou na pracovišti přítomni v řádu několika málo dní. V praxi tedy realizace neznamená významnou časovou zátěž, analýza dat totiž probíhá zejména externě.

Příklady konkrétních přínosů z pohledu zaměstnance

- umožnění profesního růstu
- naplnění osobních potřeb
- efektivnější péče o závislé členy rodiny
- rozvoj spolupráce v různorodém pracovním týmu
- zvýšený pocit sounáležitosti s organizací
- dobré pracovní vztahy a kultivovaná firemní kultura
- snížení stresové zátěže


Certifikace

Společnost získá certifikát, jehož držení vypovídá o inovačním a otevřeném přístupu firmy.

* Analýza spokojenosti je založena na principu gendrového auditu.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.