CO DĚLÁME

Nora prosazuje rovnost:

Na úrovni institucí

Rovné odměňování, slaďování rodinného a profesního života.

Na úrovni skupin

Vzděláváme mladou generaci žáků a žaček; zvyšujeme jejich toleranci k odlišnostem, posilujeme jejich víru v sebe sama a pomáháme jim najít cestu seberealizace.

Na úrovni jednotlivců

Zlepšujeme ženám postavení na trhu práce a pomáháme jim se seberealizovat.

Na úrovni celé společnosti

JAK POMÁHÁME

Nora aktuálně

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem další z ministerstev ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak stalo již třetím ministerstvem, po Ministerstvu dopravy a Ministerstvu spravedlnosti, které se v této věci obrátilo na bohaté zkušenosti organizace...

The project Fair Play at Schools focuses on gender sensitive education at schools in Norway, Estonia and the Czech Republic. The project partners KUN, EWAR and GIC NORA have previously worked with gender equality and comparative international projects and have come together for a European project now.

Na základě poptávky odboru lidských zdrojů Ministerstva spravedlnosti provede expertní tým GIC Nora, o.p.s. genderový audit na místě: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2 v termínu od druhé poloviny září 2019.

Nora a její příběh

Jsem hrdinka z románu Henrika Ibsena z roku 1879. V té době bylo společenské postavení ženy jasné, byla jsem pouze manželkou a matkou. Měla jsem však pocit, že mám právo být i sama sebou, proto jsem se přes všechny konvence rozhodla odejít a zjistit, kým chci být.

Nyní, ve 21. století, mám jako žena daleko více možností, ale stále je tu mnoho bariér. A ani pro muže to není tak snadné, proto je nezapomínám zahrnout do svých aktivit a projektů.

 

22

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ

3

DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE