Workshop - Stereotypy a role

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Nora se zúčastnila Dne zdraví
Na Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská se konal projektový den s názvem Den zdraví, v součinnosti se Světovou školou. Projekt byl tematicky zaměřený na problematiku genderu.

Nora přijala pozvání školy a připravila workshop Stereotypy a role.V Jaselském kurýrovi o nás vyšlo:

"Na Den zdraví jsme pozvali i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost. Neziskové organizace od nás dostaly zakázku vtáhnout žáky do problematiky nerovnosti, aktivně je zapojit a využít jejich znalostí daného tématu i názorů na něj. Jednou z organizací, kterou jsme pozvali, byla NORA, nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen. Zaměstnanci Nory si pro žáky připravili interaktivní program, který se zaměřoval na vnímání postavení členů rodiny, dále pak na mýty o povoláních."

Dále v Reportáži 08. 01. 2019 TÝDENÍK STUDIA JUNIOR

https://www.youtube.com/watch?v=T2P58u49dkw