R*O*M*K*A

30.05.2020

Pozitivní reprezentací proti segregaci.

The 1st edition of the School proved to be successful, it attracted more interest among young people in the V4 countries than had been originally foreseen. It offered young people (including 3 young men) from the region the opportunity to exchange skills and knowledge and to strengthen feminist networks in the region. The content of the School was...

Projekt si klade za cíl prosadit genderovou rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí. Systémovou změnou bude prosazení genderové rovnosti jako součást vzdělávacího kurikula, a to prostřednictvím partnerství subjektů veřejné správy a
neziskových organizací. V rámci projektu vznikne odborná vzdělávací platforma, která...

Pro média

Tiskové zprávy