If you had to choose one experience that was the most crucial for you during your stay, what would it be and why?

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem další z ministerstev ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak stalo již třetím ministerstvem, po Ministerstvu dopravy a Ministerstvu spravedlnosti, které se v této věci obrátilo na bohaté zkušenosti organizace...

Pro média

Tiskové zprávy