JAK POMÁHÁME

Nora aktuálně


Výstup: Rozvoj dvou vzdělávacích balíčků o 30 hodinových kurzech v genderově citlivém vzdělávání (jeden pro stávající učitele, jeden pro budoucí učitele) a materiály, které mohou učitelé a školitelé učitelů využít ve své praxi)