Rozvíjení sociálních a podnikatelských dovedností

28.03.2019

Cílem projektu je práce na vhodných metodách vzdělávání dospělých. Tento mezinárodní projekt rozvíjí především sociální a podnikatelské dovednosti mladých lidí s nízkou kvalifikací.

Na mezinárodním projektu "Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets" spolupracují partnerské organizace z Francie, Polska, Slovenska, Rumunska a Španělska.

Dospělí, kteří jsou indetifikováni jako NEETs, jsou cílovou skupinou se speciálními potřebami. Tito NEETs jsou lidé, kteří nestudují a nejsou ani zaměstnaní a tvoří asi 40 milionů mladých lidí v zemích OECD, což odpovídá 15% mladých lidí ve věku od 15 do 29 let (https://www.oecd.org/youth.htm).

U mladých lidí, kteří nejsou ani v zaměstnaní, ani nestudují, hrozí, že se stanou sociálně vyloučenými tj. jednotlivci s příjmem pod hranicí chudoby a postrádající dovednosti ke zlepšení své ekonomické situace. (https://www.oecd.org/youth.htm).

Projekt poskytuje řešení, jak rozvíjet dovednosti a kompetence. Zaměřujeme se na sociální a podnikatelské dovednosti, které pomohou cílové skupině Neets povzbudit jejich iniciativu a podílet se na jejich celoživotním učení.

Videovizitka jako inovativní nástroj pro sebeprezentaci. Byla vytvořena v rámci mezinárodního projektu na podporu zaměstnanosti mladých lidí pocházející z sociálně znevýhodněného prostředí.