Genderový Audit EUREGNIA s.r.o.

Spolupráce s EUREGNIA pokračuje!

Na jaře 2018 proběhl v soukromé firmě EUREGNIA s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti genderový audit, který realizovala naše organizace Nora. EUREGNIA je společností specializující se na služby poskytované  v oblasti účetnictví, daní, ekonomického poradenství a digitalizace dokumentů.

Vedení společnosti se rozhodlo pokračovat v nastolené spolupráci a věnovat se i nadále společně otázkám spojeným se slaďováním pracovního a osobního života zaměstnankyň a zaměstnanců a          s podporou diverzity pracovního kolektivu.

1. července 2019 byl zahájen partnerský projekt s názvem "Implementace doporučení genderového auditu v EUREGNIA s.r.o.". Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) z programu Operační program Zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu.

Projekt bude trvat 30 měsíců a v jeho rámci budou rozvíjeny a zaváděny konkrétní nástroje personální politiky a také bude podpořeno cílené vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň firmy.

V závěru projektu proběhne opakovaný audit s cílem mj. vyhodnotit zavedená opatření.