Genderový Audit Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

Expertní tým Nora se specializuje na Genderové audity. O tuto vysoce kvalitní analýzu rovných příležitostí a diverzity projevilo zájem další z ministerstev ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu se tak stalo již třetím ministerstvem, po Ministerstvu dopravy a Ministerstvu spravedlnosti, které se v této věci obrátilo na bohaté zkušenosti organizace Nora.

Na základě poptávky Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje expertní tým organiazce Nora Genderový audit v souladu se Standardem genderového auditu vydaným Úřadem vlády ČR v roce 2016, jehož cílem je zmapování situace v oblasti rovnosti žen a mužů a v oblasti diverzity.

Audit bude koncepčně zaměřen jako audit rovných příležitostí a diverzity a v rámci jeho realizace bude využita kombinace kvalitativních i kvantitativních metod. Oblastmi, které budou předmětem mapování a vyhodnocování z hlediska rovných příležitostí a diverzity, budou zejména:

- cíle organizace
- organizace pracovního prostředí
- personální politika a praxe včetně náboru, propouštění, kariérního postupu, rozvoje a vzdělávání, odměňování, slaďování práce a osobního života, pracovních cest
- kultura organizace