Genderově senzitivní přístup ve vzděláváníVýstup: Rozvoj dvou vzdělávacích balíčků o 30 hodinových kurzech v genderově citlivém vzdělávání (jeden pro stávající učitele, jeden pro budoucí učitele) a materiály, které mohou učitelé a školitelé učitelů využít ve své praxi)


Hlavním cílem je posílit genderovou citlivost současných i budoucích učitelů a učitelek.

"Genderově senzitivní vzdělávání" je tříletý projekt realizovaný pěti organizacemi ze tří zemí EU.

- Gender Information Centre NORA (Czech Republic)

- Masaryk University (Czech Republic)

- Hungarian Women's Lobby (Hungary)

- Eötvös Loránd University (Hungary)

- Verein EfEU (Austria)

Naším cílem je podporovat školy při poskytování inkluzivních prostředí v učebnách, kde si dívky a chlapci mohou rozvinout své kompetence v bezpečném a příjemném prostředí bez tlaku silných genderových stereotypů.

Výstupy projektu:

  • Srovnávací analýza národních dokumentů vzdělávací politiky a učebních osnov pro učitele (ve všech zúčastněných zemích)
  • Analýza skupinových rozhovorů s učiteli s cílem identifikovat jejich rezistenci a příčiny této rezistence k tématu gender ve vzdělávání (ve všech zúčastněných zemích)
  • Srovnávací analýza denních vzdělávacích praktik ve třech vybraných školách (v České republice a v Maďarsku)
  • Rozvoj dvou vzdělávacích balíčků o 30 hodinových kurzech v genderově citlivém vzdělávání (jeden pro stávající učitele/ky, jeden pro budoucí učitele/ky) a materiály, které mohou vyučující a školitelé/ky vyučujících využít ve své praxi)
  • Produkce a šíření pěti krátkých videí o genderových stereotypech, které mají být použity ve výuce

In the course of the project 5 videos have come into existence. They were prepared by two video artists and animators Kateřina Hausenblasová and Tereza Peroutková from the Czech Republic. All the below listed videos are available in 4 languages, namely in English, German, Hungarian and Czech.

Career Counselling
The video depicts a situation in which a career counsellor is not able to respect individual choices of students. Their preferences for a profession are not in line with traditional ideas of feminine/masculine professions.
The video can trigger discussion about the role of a career counsellor at schools and their impact on pupils´/students´ career choices. It can also incite a reflection on the importance of decisions based on individual preferences.

EN: https://www.youtube.com/watch?v=VtkRIOlFVqM

Double Standard
The video shows a situation where a teacher reacts differently to a female and male pupils' participation and activity in classes and thus in fact brings about passivity and disinterest on the part of a girl.
It can be a starting point of discussion about the impact of teachers' actions on pupils.

EN: https://www.youtube.com/watch?v=8akZHA0xaX4

Homophobic Bullying
The video depicts acts of homophobic bullying at school and its emotional effects on a victim.
The video can trigger discussion about the role of teachers and peers in preventing and stopping homophobic bullying, about caring for victims of such violence and also about masculinity.

EN: https://www.youtube.com/watch?v=XIe0lg21v94

Sexual Harassment
A female student is harassed at school by her male schoolmates. The film depicts two different reactions of teachers to such behaviour and shows also consequences of these two different attitudes to sexual harassment.
The video can open up discussion about possible ways of interventions by teachers in situations of sexual harassment at school.

EN: https://www.youtube.com/watch?v=-wzv7rtle58

Parallel Scene: This Way or That Way

The video shows a girl walking through a school building and noticing discrimination and gender stereotypes. The girl changes - through the power of her thoughts - the school environment. What she wants is a supportive environment for all pupils.
The video can be a starting point of discussion about how to make school a place with as little discrimination and stereotyping as possible.

EN: https://www.youtube.com/watch?v=NGLnyMT3niw&t=