Genderové audity

Nástroj novodobé personalistiky pro šest společností z Jihomoravského a Zlínského kraje.


Cílem je poskytnout zpětnou vazbu a formulovat návrhy na případná zlepšení pracovních podmínek tak, aby v co nejvyšší míře zajišťovaly rovnost šancí, spravedlivé jednání se zaměstnanými a umožňovaly individuální harmonizaci pracovního a osobního života.

Klíčové oblasti, na které genderový audit cílí:

• slaďování osobního (rodinného) a pracovního života
• management mateřské a rodičovské dovolené
• přijímání a propouštění zaměstnaných
• kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání
• odměňování a skladba benefitů
• zastoupení žen a mužů na pracovních pozicích
• komunikace a vztahy na pracovišti

Tyto firmy dávají jasný signál, že mají zájem o vysokou míru spokojenosti svých zaměstnanců a zaměstnankyň.


Aircraft Industries, a.s. - je největším českým výrobcem malých dopravních letounů

- je velkým zaměstnavatelem s regionálním významem. Firma v době konání auditu zaměstnávala celkem 901 osob.

Aquapark Uherské Hradiště

- je středně velkou organizací zaměstnávajicí v přepočtu na úvazky celkem 55, 4 osob.

ČKD Blansko Holding, a.s. - strojírenská firma s zaměřená na výrobu v oblasti hydroenergetiky.

- je velkou organizací zaměstnávající v této době 418 osob.

EUREGNIA - specializující se na služby poskytované v oblasti účetnictví, daní, ekonomického poradenství a digitalizace dokumentů.

- je malou organizací zaměstnávající v přepočtu na úvazky 10,45 osob.

Klubíčko Kroměříž - nezisková organizace

- je malou organizací zaměstnávající v přepočtu na úvazky 14,775 osob.

SC&C Partner - poradenská a školící firma

- je malou firmou zaměstnávající v přepočtu na úvazky celkem 19 osob.

 * údaje se vztahují k době konání auditu.

Některé z výsledných grafů:

Doporučil/a byste společnost "XY" svým přátelům jako dobrého zaměstnavatele?

Některá z doporučení Genderového auditu:

" Zavést do personálních procesů ČKD Blansko prvky managementu MD a RD, čímž lze mj. podpořit spokojenost zaměstnaných, snížit výdaje na adaptační procesy či výdaje spjaté s náborem nových zaměstnanců/kyň."

"Ve větší míře poskytovat otevřenou zpětnou vazbu (pozitivní i negativní) při komunikaci ve firmě. K posílení otevřenosti komunikačních kanálů ve firmě využít týmové supervize, teambuildingové aktivity, případně i individuální koučování."

Některé z cílů společností:

" ... mezi cíle současného vedení organizace patří nepochybně spokojenost vlastních zaměstnaných a jejich pokud možno nízká fluktuace."

Využíváme metodiku Standardu genderového auditu (Úřad vlády České republiky, březen 2016)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.